Humaan papillomavirus (HPV)

Vaccinatie tegen HPV

Vaccinatie tegen HPV wordt aangeboden aan meisjes en jonge vrouwen om baarmoederhalskanker te helpen voorkomen. Deze vaccinatie beschermt ook tegen andere anogenitale kankers. Daarnaast beschermen 2 van de 3 vaccins die in België verkrijgbaar zijn ook tegen anogenitale wratten.

De vaccinatie is vooral doeltreffend vooraleer meisjes of vrouwen met het virus in aanraking zijn geweest. Aangezien besmetting mogelijk is door seksueel contact, wordt vaccinatie het best zo vroeg mogelijk gestart. Volledige vaccinatie bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar voor de aanbevolen leeftijdsgroep (1ste jaar secundair onderwijs).

Vaccinatie tegen HPV maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
12 jaar

infecties en letsels veroorzaakt door humaan papillomavirus types 16,18,31,33,45,52 en 58  

en genitale wratten veroorzaakt door types 6 en 11

Gardasil 9
12 jaar
(6 maanden na 1ste prik)

infecties en letsels veroorzaakt door humaan papillomavirus types 16,18,31,33,45,52 en 58  

en genitale wratten veroorzaakt door types 6 en 11

Gardasil 9

Lees ook meer over de verschillende vaccins tegen HPV.

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen HPV, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Vraag raad aan je arts.

De vaccins tegen HPV kunnen op hetzelfde moment toegediend worden als de vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest of vaccinatie tegen hepatitis B of tegen hepatitis A en B. Ze mogen niet op hetzelfde moment van andere vaccinaties toegediend worden omdat hierover geen gegevens beschikbaar zijn (dus bv. niet samen met vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella).

Als een meisje gestart is met een bepaald merk HPV-vaccin dan moet de rest van de reeks ook afgewerkt worden met hetzelfde vaccin.

 

eurotekenDeze vaccins zijn gratis als je arts ze via Vaccinnet bestelt. De gratis vaccins tegen HPV mogen enkel gebruikt worden voor de vaccinatie van meisjes in het 1ste jaar secundair onderwijs en voor sommige richtingen in het Buitengewoon Onderwijs (=meisjes geboren in 2006). Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Voor oudere meisjes kunnen vaccins op voorschrift aangekocht worden in de apotheek. Hierbij geldt mogelijk een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV en de mutualiteit. Bespreek dit met je arts.

HPV: symptomen, besmetting en behandeling

Het humaan papillomavirus is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 150 types bestaan. Een klein aantal types kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker (cervixkanker) veroorzaken. Vooral via seksueel contact kunnen die types verspreid worden. Gelukkig verdwijnen de infecties meestal vanzelf. 2 types HPV (type 16 en 18) veroorzaken echter ongeveer 74 % van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Recent kwam een nieuw vaccin op de markt dat nog tegen 5 bijkomende types beschermt die ook kankers kunnen veroorzaken en tegen 2 types die genitale wratten veroorzaken.

Symptomen

Je kunt heel lang met een HPV-infectie rondlopen zonder dat je er wat van merkt. Wanneer het virus afwijkende cellen in de baarmoederhals veroorzaakt, kan dat een verkleurde afscheiding veroorzaken in de vagina. Die afwijkende cellen ter hoogte van de baarmoederhals kunnen opgespoord worden via een uitstrijkje.

Besmetting

HPV wordt vooral overgebracht door seksueel contact. Dit hoeft niet per se vrijen te zijn, het virus kan ook door huid-op-huidcontact worden overgedragen, vooral in de schaamstreek, maar ook via je handen en vingers. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van seksueel actieve vrouwen besmet is. Condooms verminderen de kans op besmetting maar beschermen je zeker niet volledig tegen een HPV-infectie.

Voorzorgsmaatregelen

Omdat het vaccin niet tegen alle types HPV beschermt, blijven andere voorzorgsmaatregelen nodig. Zo blijft het belangrijk dat vrouwen vanaf de leeftijd van 25 jaar om de 3 jaar een uitstrijkje laten nemen door hun arts. Ook veilig vrijen is erg belangrijk als bescherming tegen HPV en andere seksueel overdraagbare infecties. Condooms verminderen de kans op besmetting maar beschermen je niet volledig tegen een HPV-infectie.

HPV: 2 prikjes nu kunnen je later veel leed besparen
spuit
Aanbevolen voor
rugzak: 4-18 jaar Meisjes in het 1ste jaar secundair onderwijs of gelijkgesteld
Gratis voor
rugzak: 5-18 jaar Meisjes in het 1ste jaar secundair onderwijs of gelijkgesteld