Ziekenhuizen, zorgverleners in de eerste lijn en collectieve zorgvoorzieningen starten parallel met vaccineren in februari

  • 8 januari 2021

Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er zicht op bijkomende vaccins, die volgende maand al geleverd zullen kunnen worden. Dat is goed nieuws. Ook dankzij de versnelling van de vaccinatie in de woonzorgcentra, kan nu versneld gestart worden met de planning van de volgende doelgroepen. Vlaanderen kiest ervoor om die parallel op te starten.

Na de woonzorgcentra staan de andere collectieve zorginstellingen op de planning. Om het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en zorgverstrekkers in de eerste lijn de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, zal dit gelijktijdig opgestart worden met de vaccinatie van collectieve zorginstellingen met kwetsbare personen, zoals een aantal VAPH-voorzieningen met oudere gebruikers. 

De vaccinatie van deze doelgroepen zal starten in de loop van de maand februari. Opnieuw zal het aantal beschikbare vaccins en de levertermijnen bepalen hoe snel deze doelgroepen volledig gevaccineerd kunnen worden. De komende dagen zal de Vlaamse overheid een verdeelsleutel bepalen om de leveringen van vaccins te verdelen over deze drie grote sectoren. De Vlaamse overheid zal op korte termijn in overleg gaan over de verdeling binnen de betrokken sectoren. 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid: “Ook de VAPH- en andere zorgvoorzieningen hebben te kampen gehad met uitbraken. Er verblijven vaak zeer kwetsbare personen in deze voorzieningen, om die reden staan zij ook terecht hoog op de prioriteitenlijst.”

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen wordt de piloot-HUB voor het Moderna-vaccin in Vlaanderen. De taak van deze HUB zal zijn om de eerste leveringen te ontvangen en samen met het FAGG de standaardprocedures voor dit vaccin op punt te zetten. 

Blauwdruk voor vaccinatiecentra

Vlaanderen heeft zijn eerste versie van blauwdruk klaar voor de oprichting van vaccinatiecentra. Dit zal vandaag bezorgd worden voor lezing en feedback aan vertegenwoordigers van de lokale partners. Volgende week zal dit verder voorgesteld worden aan de lokale besturen en zorgraden op webinars. De lokale besturen en zorgraad van een eerstelijnszone worden uitgenodigd om in goede samenspraak en samenwerking te komen tot een keuze waar ze die vaccinatiecentra gaan inplanten. 

Vlaanderen streeft ernaar om naar 120 vaccinatiecentra te gaan, 2 per eerstelijnszone.