Volgorde van vaccineren: vaccinatiestrategie

Sinds de start van de vaccinatie tegen COVID-19 in januari 2021 kregen al verschillende doelgroepen gefaseerd hun vaccinatie. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fasen en welke personen er op dit moment een vaccins kunnen krijgen. 

Januari-april 2022
  • Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief met de nodige informatie. De eerste vaccinatiemomenten zijn voorzien eind 2021 - begin 2022. Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang. De vaccinatie is aangeraden, maar niet verplicht.
  • Iedereen vanaf 18 jaar komt in aanmerking voor een boosterprik, met als doel om in Vlaanderen tegen eind januari 2022 zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich te laten vaccineren.
  • Een aantal prioritaire groepen worden nog zoveel mogelijk in 2021 gevaccineerd met een boosterprik (zie onder). De rest van de bevolking komt wellicht in de loop van januari aan bod. 
  • De vaccinatiecentra blijven nog tot minstens eind april 2022 open. 
Oktober tot eind december 2021

Boosterprik COVID-19 voor:

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boosterprik met Janssen (1 prik) is minstens 2 maanden, voor het vaccin van AstraZeneca, Pfizer en Moderna (2 prikken) geldt een tussentijd van minstens 4 maanden.

Met zo'n herhalingvaccinatie willen we de bescherming tegen COVID-19 versterken en verlengen.

Nieuwe vaccinatieschema’s

Naast de extra prikken zullen ook nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden:

  • Kinderen die 12 jaar worden, nieuwe burgers en tweede kansers zullen actief opgeroepen worden om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum.
  • Personen die hun eerste en/of tweede dosis gemist / geweigerd hebben, kunnen contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor een afspraak.
12 september 2021 tot begin oktober 2021

Extra dosis voor immuun gecompromitteerde patiënten

In een laatste fase van de vaccinatiecentra ontvangen personen met bepaalde ernstige immuunstoornissen hun uitnodiging voor een extra dosis van het coronavaccin. 

Meer over de extra dosis voor immuun gecompromitteerde patiënten.


Buitenlandse studenten en docenten

Bij de start van het nieuwe academiejaar verwachten universiteiten en hogescholen weer een heel aantal nieuwe buitenlande studenten en docenten. Wie van deze groep nog niet (met een erkend vaccin) gevaccineerd is, krijgt de kans om dit snel in orde te brengen.

Internationale studenten en docenten die in een ander land werden gevaccineerd, worden gevraagd de nodige bewijstukken mee te brengen. Afhankelijk van die gegevens komen ze in aanmerking voor vaccinatie in België. Reeds bestaande COVID-vaccinatiegegevens worden op basis van het identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) door of onder supervisie van een studentenarts, of door een huisarts, ingegeven in Vaccinnet.

Raadpleeg hier de volledige procedure voor de vaccinatie van buitenlandse studenten en docenten.


Derde kans voor wie nog niet gevaccineerd is en gemiste 2de dosis

Personen die nog niet gevaccineerd zijn of hun 2de dosis gemist hebben kunnen contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor een afspraak zo lang de vaccinatiecentra open zijn (15 oktober 2021). Deze personen kunnen zich ook aanbieden tijdens een vrij vaccinatiemoment dat in sommige vaccinatiecentra georganiseerd worden. 


Kinderen die 12 jaar worden in de periode van 12 september tot 15 oktober 2021

Kinderen die 12 worden in de periode tussen 12 september en 15 oktober 2021 zullen niet meer actief opgeroepen worden om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum. Er kan wel contact opgenomen worden met het vaccinatiecentrum om te kijken of er nog een eerste dosis kan gegeven worden in het vaccinatiecentrum. Indien dit niet mogelijk zou zijn worden ze opgepikt vanaf 15 oktober binnen fase 3. Over hoe deze fase er zal uitzien en hoe deze kinderen opgeroepen zullen worden en waar ze gevaccineerd zullen worden zal later gecommuniceerd worden. 

Midden juli 2021 tot 12 september

Tweede kans voor wie niet gevaccineerd is, inhaalvaccinatie voor wie tweede prik gemist heeft

Wie niet was ingegaan op zijn uitnodiging tot vaccinatie en dus niet gevaccineerd was, werd nog eens uitgenodigd nadat iedereen in de volwassen bevolking een eerste keer is uitgenodigd. Mensen die actief geweigerd hadden om zich te laten vaccineren, werden niet meer uitgenodigd en moesten zelf eerst aangeven dat ze opnieuw uitgenodigd willen worden. Dat kon via QVAX.

Midden mei tot midden juli 2021

Rest van de bevolking

Na de 65- plussers, risicopersonen en zwangere vrouwen was de rest van de bevolging vanaf 18 jaar en ouder aan de beurt.

Begin juli 2021 werd dit uitgebreid met de 16-18 jarigen en vanaf 19 juli kwam iedereen vanaf 12 jaar aan de beurt.

Maart 2021 tot midden mei 2021

65-plussers, risicopatiënten en zwangere vrouwen

Maart-april 2021
  • eerstelijnszorgverleners 

  • personeel vaccinatiecentra

Januari- maart 2021 : Woonzorgcentra en zorgpersoneel