Volgorde van vaccineren: vaccinatiestrategie

Nu er goedgekeurde vaccins zijn tegen het coronavirus, zijn er nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom werd een vaccinatiestrategie bepaald met een aantal prioritaire groepen. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra worden als eerste gevaccineerd. Pas in een latere fase, als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. 

1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel

2. 65-plussers, risicopatiënten en zwangere vrouwen

Wie in deze fase niet ingaat op zijn uitnodiging, zal opnieuw uitgenodigd worden nadat iedereen in de volwassen bevolking een eerste keer is uitgenodigd. 

3. Rest van de bevolking

In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt. Momenteel wordt iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar uitgenodigd voor vaccinatie. Vaccinatie van 12-15-jarigen gaat van start vanaf 19 juli.

Meer over de vaccinatie van 12-15-jarigen.

4. Tweede kans voor wie niet gevaccineerd is, inhaalvaccinatie voor wie tweede prik gemist heeft

Wie niet is ingegaan op zijn uitnodiging tot vaccinatie en dus niet gevaccineerd is, zal nog eens uitgenodigd worden nadat iedereen in de volwassen bevolking een eerste keer is uitgenodigd. Dit zal opnieuw een uitnodiging per brief, e-box en e-mail zijn zoals de eerste uitnodiging. Je krijgt dus een nieuwe kans tot vaccinatie. Wie zijn vaccinatie-uitnodiging aan zich heeft laten voorbij gaan zonder aan te geven het vaccin te weigeren, zal automatisch opnieuw worden uitgenodigd. Mensen die actief geweigerd hebben om zich te laten vaccineren, zullen eerst zelf moeten aangeven dat ze opnieuw uitgenodigd willen worden. dat kan via QVAX.

Meer over de herkansing voor wie niet gevaccineerd is

Wie wel een eerste keer gevaccineerd is, maar zijn tweede vaccinatieafspraak heeft gemist, zal op een vast moment een inhaalvaccinatie kunnen krijgen

Reservelijsten

Wanneer iemand zijn vaccinatieafspraak niet nakomt en er daardoor vaccins over zijn die niet bewaard kunnen worden, kan het vaccinatiecentrum snel mensen oproepen van een reservelijst om die vrijgekomen vaccins niet verloren te laten gaan. Ook bij het oproepen vanop die reservelijst, moeten vaccinatiecentra maximaal proberen om de prioriteitenvolgorde te respecteren. 

Intussen maken de meeste vaccinatiecentra daarvoor gebruik van QVAX: hiermee worden mensen automatisch in volgorde van hun leeftijd opgeroepen (de oudste eerst) of als ze onderliggende aandoeningen hebben. Vaccinatiecentra die (daarnaast) nog een eigen reservelijst hanteren, moeten die volgorde ook zo veel mogelijk respecteren. 

Via QVAX kunnen mensen jonger dan 41 jaar ook aangeven dat ze bereid zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, nadat ze goed geïnformeerd zijn over de zeldzame bijwerkingen