Webinars voor zorgraden en lokale besturen over vaccinatiecentra

  • 7 januari 2021

Het vaccinatieprogramma voor de brede bevolking krijgt vorm. De zorgraden en de lokale besturen hebben in het hele vaccinatieverhaal, en in het bijzonder voor de coördinatie van de vaccinatiecentra, een belangrijke rol op te nemen. Samenwerking tussen lokale besturen en actoren in de eerste lijn is hierbij de sleutel tot succes. 

Op 24 december 2020 werd al een tip van de sluier opgelicht in een webinar die werd gevolgd door meer dan 500 geïnteresseerden. 

Om meer inzicht te geven in de opzet, de timing, de financiering, de vereisten en de werking van deze vaccinatiecentra, organiseert Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, VIVEL en VVSG, twee infosessies (met dezelfde inhoud) voor zorgraden en lokale besturen op woensdag 13 januari en donderdag 14 januari. Zorgraden en lokale besturen krijgen daarvoor een uitnodiging.