COVID-19-vaccinatie van ziekenhuispersoneel

Vaccinatiedraaiboek voor COVID-19-vaccinatie

Een vlotte en veilige vaccinatiecampagne in je ziekenhuis? Check het draaiboek coronavaccinatie. 

Planning: quota voor ziekenhuizen

Hier vind je de quota met vaccins die de ziekenhuizen de komende weken zullen ontvangen. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet.

Inhaalvaccinaties van beroepsbeoefenaars en patiënten in ziekenhuizen

Hoe pak je als ziekenhuis de vaccinatie van patiënten en medewerkers aan die nog niet (volledig) gevaccineerd werden? Een set van richtlijnen wijst de weg, afhankelijk van de situatie van de patiënt. Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op externen die in het ziekenhuis werden gevaccineerd.