COVID-19-vaccinatie in de woonzorg

Grootschalige vaccinatieronde in woonzorgcentra afgerond: bedankt!

De woonzorgcentra hebben als eerste sector hun grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19 afgerond. En met succes. Dankzij de enorme inzet van uitbaters, directies, medewerkers, CRA’s, arbeidsartsen en vrijwilligers zijn we erin geslaagd een heel hoge vaccinatiegraad te bereiken bij bewoners én personeel. De vaccinatieteller biedt een terugblik op deze geslaagde campagne. 

We willen iedereen in onze woonzorgcentra en ook de medewerkers in de HUB-ziekenhuizen bedanken die van deze vaccinatieronde een succes hebben gemaakt. De motivatie en vaccinatiebereidheid van bewoners en medewerkers zijn een voorbeeld voor de rest van de bevolking en zal het vertrouwen in vaccinaties in het algemeen een boost geven. 

De resultaten zijn al merkbaar: het aantal uitbraken, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn fors afgenomen. De vaccinaties hebben ook al eerste versoepelingen mogelijk gemaakt voor het samenleven in het woonzorgcentrum en het ontvangen van bezoek.  

We blijven uiteraard samenwerken om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Voor de inhaalvaccinatie van (nieuwe) bewoners en medewerkers hebben we intussen oplossingen aangeboden om zo snel mogelijk te kunnen vaccineren. 

Nieuwe medewerkers van ouderenvoorzieningen blijven prioritair gevaccineerd worden

Medewerkers van ouderenvoorzieningen die in direct contact staan met de bewoners of zorggebruikers blijven prioritair gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra

Nieuwe medewerkers of medewerkers die door omstandigheden beide vaccinatiemomenten hebben gemist, moeten geregistreerd worden door een verantwoordelijke van de ouderenvoorziening. Vul het online formulier in voor de vaccinatie van (nieuwe) medewerkers in collectiviteiten.

Medewerkers die niet direct in contact staan met de bewoners of zorggebruikers zullen volgens leeftijd of risicoprofiel worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra. De gegevens van de medewerkers worden op regelmatige tijdstippen doorgegeven aan de vaccinatiecentra. Medewerkers kunnen na het doorgeven van de gegevens aan de vaccinatiecentra online raadplegen of ze op de lijst staan.

Vaccinatie van nieuwe bewoners van ouderenvoorzieningen met een eerste dosis 

Nieuwe bewoners worden uitgenodigd volgens leeftijd voor vaccinatie in de vaccinatiecentra. De CRA of een verpleegkundige van de voorziening kan individuele dosissen afhalen in het vaccinatiecentrum voor bewoners die zelf niet in de mogelijkheid zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Registreer nieuwe bewoners online voor vaccinatie tegen COVID-19.

Vaccinatie van bewoners met een tweede dosis van Pfizer-BioNTech

De bewoner die een tweede prik heeft gemist, moet geregistreerd worden door een verantwoordelijke van de ouderenvoorziening. Vul het online formulier in voor de vaccinatie van bewoners met een tweede dosis.

Op basis van een medisch voorschrift van de behandelende arts kan een individueel vaccin voor een bewoner aangevraagd worden. 

Vaccinatie van medewerkers met een tweede dosis van Pfizer-BioNTech

Medewerkers, eerstelijnszorgverleners of andere personen die een eerste dosis kregen in een ouderenvoorziening, maar die niet werden gevaccineerd tijdens een tweede collectief vaccinatiemoment, kunnen terecht in het HUB-ziekenhuis of vaccinatiecentrum voor een tweede dosis. Een verantwoordelijke van de voorziening moet die medewerkers online registreren.

Vragen over COVID-19-vaccinatie in de ouderenzorg? covac@vlaanderen.be