COVID-19-vaccinatie in de woonzorg

Wie vaccineren?

De eerste vaccins zullen naar de ouderenzorg gaan. De vaccinatiestrategie geeft absolute voorrang aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf type 1. Het gaat daarbij ook om:

  • externe medewerkers die ingezet worden in de voorziening.
  • vrijwilligers, studenten-stagiairs en jobstudenten.

Je woonzorgcentrum klaarmaken voor vaccinatie met het ‘Draaiboek coronavaccinatie’. 

In januari start de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra. Die verloopt volgens een strikte procedure, vastgelegd in het vaccinatiedraaiboek. Met een goede voorbereiding zorg je ervoor dat alles veilig en vlot verloopt. 

Planning: wanneer komt welk woonzorgcentrum aan de beurt?

In overleg met de sector en de “hub-ziekenhuizen”, die instaan voor de ontdooiing van de vaccins, heeft Zorg en Gezondheid een eerste planning opgesteld voor de verdere verdeling van COVID-19-vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra.

  • De woonzorgcentra zijn bevraagd naar hun eigen voorkeur.
  • De ziekenhuizen zijn bevraagd naar hun mogelijkheden qua vaccinvoorraad en het tempo waarmee ze leveringen kunnen klaarmaken voor de woonzorgcentra in hun regio.
  • Voorzieningen die nog met een uitbraak kampen, worden gevraagd om hun vaccinatiemoment uit te stellen tot ze hun uitbraak onder controle hebben. 

Zorg en Gezondheid stelt elke week de planning op welke woonzorgcentra aan de beurt komen.

 

Vragen over COVID-19-vaccinatie in de ouderenzorg? covac@vlaanderen.be