COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn

Na de woonzorgcentra kwamen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerste lijn aan de beurt. Tot en met 17 maart werden meer dan 200.000 zorgprofessionals eerste lijn opgelijst om prioritair gevaccineerd te worden. De meesten hebben ook al een eerste prik gekregen. Voor het einde van maart zullen de laatsten hun uitnodiging ontvangen  hebben. Na de paasvakantie zullen ook nog stagiairs van een aantal geselecteerde zorgopleidingen gevaccineerd worden.

Welke zorgberoepen kwamen in aanmerking?

De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie.

pdf bestandBeroepenlijst zorgprofessionals eerste lijn - versie 18 maart (424 kB)

We hanteerden daarbij deze criteria:

  • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten
  • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
  • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
  • De impact op de continuïteit van de zorg en het maatschappelijke leven
  • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren

We hebben deze lijst zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is een evenwichtsoefening waarbij we rekening gehouden hebben met het risico voor de patiënt en voor de zorgprofessional. Elke zorgprofessional te veel op de lijst betekent uitstel voor andere zorgprofessionals en voor de oudste en meest kwetsbare patiënten. Daarom hebben we keuzes moeten maken en hebben we ook binnen deze lijst moeten prioriteren.

Hoe werd de namenlijst opgesteld?

Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden namenlijsten aangelegd van personen die behoren tot deze beroepen. We hebben dus namenlijsten samengesteld met alle personen die we aan een bepaalde beroepsgroep hebben kunnen toewijzen. Zorgprofessionals kunnen via de 'Sta ik op de lijst'-tool nakijken of ze op de lijst stonden. Zij die meenden dat ze onterecht niet op de lijst stonden, konden een aanvraag doen bij een netwerk van meer dan 200 liaisons.

Vanaf 18 maart kunnen geen nieuwe namen worden toegevoegd. Zorgprofessionals eerste lijn die om welke reden ook niet op de lijst staan, zullen volgens hun leeftijd uitgenodigd worden bij de groep van de brede bevolking.