Vaccinatie in bedrijven

Bedrijven met minimaal 100 werknemers kunnen het initiatief nemen om hun personeel (vrijblijvend) te laten vaccineren door de vaccinatiecentra. De vaccinatiegraad bij de werknemers moet daarbij lager zijn dan 70%.

In het document pdf bestandWegwijs in het meedelen van de vaccinatiegraad aan ondernemingen door de arbeidsarts (889 kB) vind je informatie over hoe de arbeidsarts kan verifiëren wat de vaccinatiegraad is in het bedrijf.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan de bedrijfsarts contact opnemen met de populatiemanager van het vaccinatiecentrum (binnen de regio waar het bedrijf gevestigd is). De contactgegevens worden via de koepelverenigingen van de preventiediensten aan de bedrijven bezorgd.

Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over de levering van vaccins aan de arbeidsgeneeskundige diensten.
Als de capaciteit van het vaccinatiecentrum dit toelaat, kan vaccinatie van de werknemers gebeuren met behulp van een mobiel team.

Als het aantal werknemers dat zich wil laten vaccineren te laag ligt, zullen ze doorverwezen worden naar de huisarts.

Procedure tot 15 oktober

Bovenstaande procedure is van toepassing tot 15 oktober 2021. De aanpak nadien moet nog verder bepaald worden. Mogelijk zal dan op een gelijkaardige manier gewerkt worden via satelliet-apotheken.

Schematisch overzicht

Schematisch overzicht procedure vaccinatie in bedrijven

Nieuwsbericht 24 september 2021