Vlaanderen snelste vaccinator van Europa

  • 21 januari 2022

Persbericht van de Vlaamse Regering

De Vlaamse boostercampagne heeft de afgelopen maand een forse sprong voorwaarts gemaakt. Op 15 december besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om, gezien de dreiging van de Omikron-variant, het interval voor Pfizer/Biontech en Moderna in te korten naar vier maanden. Voor Vlaanderen betekende dat dat zo goed als alle gevaccineerde 18-plussers deze maand al in aanmerking kwamen voor hun derde prik. De vaccinatiecentra hebben ontzettend snel geschakeld, waardoor Vlaanderen op dit moment de snelste vaccinator van Europa is. Minister-president Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Wouter Beke reageren tevreden: ‘We willen iedereen op het terrein bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. Zonder hun inspanningen was dit nooit gelukt.’

Op dit moment hebben meer dan 4 miljoen Vlamingen hun boosterprik gehad, wat neerkomt op bijna 75%. Het gaat meer specifiek om 69% van de Vlamingen tussen de 18 en de 64 jaar en 91% van de 65-plussers.

vac europa

De 86 bestaande vaccinatiecentra vormen opnieuw de spil van deze boostercampagne, en hebben afgelopen maand hun capaciteit en vaccinatiesnelheid opnieuw opgedreven. Minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid, de eerstelijnzones en lokale besturen hebben er alles aan gedaan om, gegeven de omstandigheden, een versnelling mogelijk te maken. De mogelijkheden qua infrastructuur en personeel verschillen per vaccinatiecentrum, wat betekent dat er op verschillende snelheden gevaccineerd wordt.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Eens te meer deden we een beroep op inzet, de flexibiliteit en het engagement van onze vaccinatiecentra om een versnelling in de vaccinatiecampagne mogelijk te maken. Dat is zonder meer gelukt. Ik wil de vele vrijwilligers van harte bedanken voor hun ongelooflijk engagement.’

Vlaams minister-president Jan Jambon: ‘Opnieuw scheert Vlaanderen hoge toppen op het vlak van vaccinatie. Een enorme opsteker! De boostercampagne is en blijft de sleutel om Omikron te verslaan. Dank aan iedereen die zich hiervoor dag na dag inzet.’