Vlaanderen neemt voortouw in organisatie derde prik voor algemene bevolking

  • 19 november 2021

Persbericht van de Vlaamse Regering

Om de volledige bevolking een derde prik te kunnen geven en om bijkomende doelgroepen te vaccineren, is een doorstart van de vaccinatiecentra noodzakelijk. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om voldoende middelen uit te trekken om de vaccinatiecentra open te houden tot eind april. Ook wordt er reeds geanticipeerd op een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad, door ervan uit te gaan dat kinderen tussen de 5 en 11 jaar ook gevaccineerd kunnen worden. In totaal trekt Vlaanderen meer dan 208 miljoen euro uit om deze logistieke organisatie te financieren.

Nieuwe doelgroepen

In globo zal Vlaanderen drie doelgroepen vaccineren:

  • Een boosterprik voor de 5,8 miljoen 12-plussers;
  • Twijfelaars: ongeveer 700.000 Vlamingen ouderen dan 12 jaar zijn niet gevaccineerd. We voorzien ook de nodige middelen in functie van een boosterprik;
  • Instromers, zoals kinderen, buitenlandse niet-gevaccineerde studenten of werknemers. Het gaat om bijna 58.000 te vaccineren personen.

Schema

De vaccinatie van deze doelgroepen is afhankelijk van het interval waarmee de extra prikken kunnen worden toegediend na het basisschema: het gaat dan om vier maanden na de tweede prik van AstraZeneca of zes maanden na de tweede prik van Pfizer/Biontech en Moderna.

Tot en met het einde van het jaar staat voornamelijk de vaccinatie van de volgende groepen op de planning voor de vaccinatiecentra: bewoners van woonzorgcentra, zorgpersoneel, 65+ers, mensen met immuniteitsproblemen en mensen die eerder een vaccin van AstraZeneca en J&J hebben kregen. Personeel van de ziekenhuizen zal terplekke gevaccineerd worden. Het gaat in totaal om nog 2,5 miljoen mensen. In 2022 zullen de overige groepen aan bod komen, maar vaccinatiecentra worden aangemoedigd om ook hen te vaccineren als de capaciteit het toelaat en de intervalperiode is verstreken.

Het einde van de vaccinatiecentra staat niet in steen gebeiteld. Volgens de huidige prognoses kunnen alle vermelde doelgroepen uitgenodigd én gevaccineerd zijn tegen eind april 2022.

Over de financiering

In totaal trekt de Vlaamse Regering meer dan 208 miljoen euro uit om deze operatie te financieren. Concreet gaat het om:

  • De verlenging van de vaccinatiecentra tot eind april:
    • Er worden bijkomende middelen toegekend ten bedrage van maximaal 135,8 miljoen euro. Daarnaast wordt er meer dan 800.000 euro voor opleiding en ondersteuning voorzien voor de zorgraden (eerstelijnszones) en de penvoerende organisaties. Voor de logistieke en inhoudelijke ondersteuning en operationalisering wordt bijna 11 miljoen voorzien, wat neerkomt op een totaalbedrag van 147,6 miljoen euro.
  • Voor het logistieke luik wordt 46,2 miljoen euro voorzien. Het gaat dan onder meer om huurkosten, energiekosten, schoonmaak, bewaking, niet-medisch personeel en mobiliteitsvoorzieningen

De Vlaamse Regering wil ook al anticiperen op een mogelijke beslissing van de Hoge Gezondheidsraad om de 5-11-jarigen te vaccineren en voorziet daarom een optionele kost van 14,3 miljoen euro.

Bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De vaccinatiecentra hebben het afgelopen jaar uitstekend werk geleverd en waren samen met de vele vrijwilligers de beste ambassadeurs van onze campagne. Met deze financiering bieden we hen de nodige duidelijkheid waar ze om vragen. Zij zullen nog heel wat mensen vaccineren en ik wil hen oprecht bedanken voor hun niet-aflatende inzet.’

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: ‘Wie gevaccineerd is, heeft nu al veel minder kans om ernstig ziek te worden en op intensieve zorgen te belanden. Een derde prik zal ons nog extra beschermen en ons zorgsysteem ontlasten. Waar we vroeger nog moesten wachten op beschikbare vaccins, zullen we nu voluit kunnen gaan. Hoe sneller we de mensen kunnen uitnodigen om langs te komen, hoe beter. Om van deze boostercampagne een succes te maken zullen we opnieuw beroep moeten doen op onze lokale besturen en onze vaccinatiecentra opschalen. Dankzij hen is al meer dan 90% van de volwassen bevolking gevaccineerd. Zij kunnen burgers en vrijwilligers mobiliseren. Mensen warm krijgen. Zoals het concept van de Warmathon van De Warmste Week denken we aan een lokale prikmarathon. Zoveel en zo snel mogelijk vaccineren. Lokale besturen kunnen bergen verzetten.”

Minister van Begroting Matthias Diependaele: "Samen met alle Vlamingen zetten we onze schouders onder deze vaccinatiecampagne.  De Vlaamse regering doet  wat nodig is om de nodige vaccins, infrastructuur en personeel te voorzien. Daarom verhoog ik de coronaprovisie in de Vlaamse begroting.  Vlaanderen stippelde een stabiel begrotingspad uit, deze inspanning zal ons niet uit koers brengen."

Minister-president Jan Jambon: “Ik ben enorm blij dat het overlegcomité ons voorstel heeft overgenomen om iedereen de kans te geven om een boosterprik te halen. Ik hoop dat Vlamingen opnieuw “en masse” op de uitnodiging zullen ingaan. De vaccinatiecentra zullen open blijven zolang het nodig is, en tot wanneer alle doelgroepen bediend zijn. Ik doe een oproep aan iedereen om er mee voor te zorgen dat we ons over enkele maanden opnieuw vaccinatiekampioen kunnen noemen.”