Vlaanderen biedt tweede boostervaccin aan voor ouderen

  • 6 mei 2022

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste vandaag dat bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen. In Vlaanderen zullen alle mensen uit deze doelgroepen dan ook de kans krijgen om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden. Wie tot deze meest kwetsbare groep behoort, zal per brief en digitaal ingelicht worden over dit aanbod en een vaccinatie-afspraak kunnen maken. Dit zal de komende weken van start gaan, zodra de vaccinatiecentra daarvoor de nodige capaciteit hebben georganiseerd.

Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De 80+’ers in onze samenleving en de mensen die in onze woonzorgcentra verblijven, zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID-19. Hun immuniteit kan door hun leeftijd al minder optimaal zijn en in woonzorgcentra schuilt nog altijd het gevaar van een uitbraak om de hoek, waarbij het virus snel kan rondgaan. Bovendien heeft deze groep bij de vorige campagne als eerste zijn booster gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste immuniteitsboost. Daarom willen we deze mensen de kans en de keuze geven om zich opnieuw te laten vaccineren en hun persoonlijke bescherming zo hoog mogelijk te houden. Voor onze jongere bevolking zijn de risico’s bij een COVID-besmetting kleiner en schatten we een tweede booster op dit moment nog als onvoldoende nuttig in.”

In totaal gaat het om 400.000 à 450.000 personen in Vlaanderen die een tweede booster kunnen krijgen. Bij de meeste van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november vorig jaar, 6 tot 7 maanden geleden dus. Het is intussen gekend dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, langzaam aan afneemt doorheen de maanden. Ook een eerdere besmetting met COVID-19 biedt geen blijvende immuniteit tegen nieuwe besmettingen. Een boostervaccinatie krikt de immuniteit opnieuw op, zodat het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk blijft.

Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie. Vlaanderen beschikt over meer dan voldoende Pfizer- en Moderna-vaccins om deze groep een booster aan te bieden.

De vaccinatiecentra schalen op

Het op- en afschalingsplan dat in maart door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet dat de  vaccinatiecentra in een paar weken tijd van een waakstand terug kunnen opschalen. Binnen 2 à 3 weken zullen de vaccinatiecentra klaar zijn om deze doelgroep te vaccineren.

Voor de meeste thuiswonende ouderen zal de boostervaccinatie immers opnieuw in de vaccinatiecentra gebeuren. Iedereen vanaf 80 jaar zal hiervoor per post en digitaal via zijn e-box/burgerprofiel en e-mailadres een bericht ontvangen met dit aanbod en de mogelijkheid om een afspraak te maken. Elk vaccinatiecentrum zal zelf bepalen wanneer zij daarmee starten, maar dat zal voor alle centra in de loop van de komende weken gebeuren. Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden.

Voor mensen in de woonzorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum georganiseerd worden. De vaccinatiecentra maken hiervoor onderlinge afspraken met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentrum.