Vlaamse vaccinatiecampagne blijft hoge toppen scheren

  • 28 januari 2022

Persbericht van de Vlaamse Regering

Vorige week maakten Minister-President Jan Jambon en minister van Gezondheid Wouter Beke bekend dat Vlaanderen de koppositie had behaald in Europa voor de boostercampagne. Er zijn de voorbije weken ook meer dan 1,5 miljoen prikken gezet, voornamelijk boosterprikken. De vaccinatiecampagne blijft uitzonderlijk snel verlopen. De boosterprik laat toe om het ziekteverloop bij een eventuele besmetting een pak milder te laten verlopen. Dat is nodig, gezien de besmettelijkheid van de Omikron-variant.

Vlaams Minister-President Jan Jambon: ‘Het succes van onze boostercampagne hebben we te danken aan de niet aflatende inzet van al onze medewerkers in de vaccinatiecentra. Veel vrijwilligers zijn al bijna een jaar met veel enthousiasme aan het prikken. Dat verdient onze lof en dankbaarheid. Als er vandaag licht aan het eind van de tunnel is, dan is dat dankzij hen.’

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke: ‘We hebben geen enkel idee hoe de pandemie zal evolueren. Zullen er nog andere varianten ontstaan, of gaan we naar een endemische toestand? Je kan geen beleid voeren op basis van een catalogus van hoop en geloof. Het is cruciaal dat we daar een strategie over uittekenen, en onze vaccinatiecampagne is daar een belangrijk element in.’

79% van alle volwassen Vlamingen kreeg intussen een boosterprik. We staan nog steeds aan de top van Europa. Alle uitnodigingen voor de boosterprik zijn intussen zo goed als de deur uit. Minder dan 200.000 volwassen moeten nog een uitnodiging ontvangen, omdat hun intervalperiode nog niet of nog maar net voorbij is. Toch heeft Omikron een impact gehad op de responsgraad van de boosterprik, in die zin dat veel mensen door quarantaine of isolatie hun prik niet konden halen. Hebben zij nog geen nieuwe afspraak gemaakt, dan worden ze een tweede keer uitgenodigd door de vaccinatiecentra om hun boosterprik te krijgen.

Ook de vaccinatie van de 5-11-jarigen kende een goede start. Meer dan 25% kreeg al een eerste dosis en zal de komende weken een tweede prik krijgen. Slechts 5,4% weigerde uitdrukkelijk de vaccinatie, maar bij 36% van de afspraken kwam niemand opdagen of werd de afspraak geannuleerd.

Volgende stappen

  • De komende maand zal er nog volop geprikt worden in onze vaccinatiecentra, al is het tempo intussen wel verminderd
  • Nog zo’n 600.000 mensen komen in februari aanmerking voor een boosterprik.
  • De immuungecompromiteerden zullen vanaf 7 februari uitgenodigd worden voor hun boosterprik. De IMC besliste hierover vorige week dat zij na hun basisvaccinatie best ook nog een boosterprik krijgen. Het gaat om ongeveer 202.000 personen in Vlaanderen.
  • Ouders die twijfelden over de vaccinatie van hun kinderen krijgen de mogelijkheid om, indien zij dat wensen, hun kind alsnog te laten vaccineren. 28 dagen na de eerste uitnodiging zal een tweede uitnodiging worden gestuurd, tenzij ze expliciet de vaccinatie weigerden. Gaan alle 5-11-jarigen in op de uitnodiging, dan worden er in februari nog zo’n 350.000 eerste en 160.000 tweede kindervaccinaties gegeven.
  • Een eventuele boosterprik van de 12-17-jarigen, zo’n 330.000 personen. Hier wordt snel uitsluitsel verwacht van de Hoge Gezondheidsraad. Minister Beke hoopt dat de mogelijkheid om te werken via een informed consent wordt overwogen, zodat dit ook perspectief bieden aan de vele jongeren. Hij dringt aan op een snel advies in functie van de volksgezondheid en het mentaal welzijn van onze jongeren. ‘Als een eventuele boosterprik nodig is, moeten we daar snel uitsluitsel over krijgen. We moeten absoluut vermijden dat jongeren via besmettingsfeestjes een herstelcertificaat nastreven. De Hoge Gezondheidsraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen,’ aldus minister Beke.