Vlaamse Regering maakt 130 miljoen euro vrij voor de vaccinatie in woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra

  • 22 januari 2021

De Vlaamse Regering besliste vandaag om bijna 65 miljoen euro voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra vrij te maken. Bijkomend maakt de Vlaamse Regering meer dan 130 miljoen euro voor de komende 6 maanden vrij voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De vaccinaties in onze woonzorgcentra verlopen goed. We herstarten vandaag ook met het vaccineren in de spoeddiensten en intensieve zorgen in onze ziekenhuizen. Het is een goede zaak dat we de gemaakte kosten op het terrein dan ook compenseren.’

Vaccinatie in de woonzorgcentra

Voor de vaccinatie in de woonzorgcentra krijgt de coördinerend en raadgevend arts (CRA) een financiering. De CRA neemt een belangrijke rol op in de vaccinatie in de woonzorgcentra. Het gaat om een tegemoetkoming van bijna 700.000 euro voor zowel het eerste als tweede vaccinatiemoment.

Er is ook een compensatie van hetzelfde bedrag voorzien voor de woonzorgcentra voor de vaccinatie van het personeel. De woonzorgcentra hebben een meerkost aangezien dit moet gebeuren onder het toezicht van een arts. Er wordt mogelijk ook extra verpleegkundig personeel ingezet als er onvoldoende eigen personeel beschikbaar is. Deze kosten zullen gecompenseerd worden volgens een vast bedrag per uur.

Vaccinatie in de ziekenhuizen

Behalve het personeel van de ziekenhuizen is voorzien dat ook personeel van de eerste lijn gevaccineerd kan worden in de ziekenhuizen. Het gaat om de huisartsen, personeel van de test- en triagecentra, tandartsen, thuisverpleegkundigen, …. Een ander deel van deze groep zal in het vaccinatiecentra gevaccineerd worden, zodat het vaccinatieproces kan uitgroeien tot een geoliede machine. Er zullen lokale coördinatoren aangesteld worden om dit in goede banen te leiden. De ziekenhuizen zullen een budget van 280.000 euro hiervoor krijgen, en dit voor alvast twee maanden.

Vaccinatie in de vaccinatiecentra

Voor de vaccinatie in de vaccinatiecentra zullen de zorgraden van de eerstelijnszones een subsidie krijgen om de medische handelingen en het programmamanagement vorm te geven. De Vlaamse Regering heeft voor de verschillende profielen een compensatie berekend voor het werk dat zij zullen doen in het vaccinatiecentrum. Het vaccineren vraagt een juiste medische handeling door ervaren profielen. Het gaat om verpleegkundigen of andere profielen die een vaccinatie kunnen plaatsen.

We hebben ook 115 mobiele teams voorzien. Mobiele teams kunnen worden ingezet voor thuisvaccinatie, vaccinatie van specifieke doelgroepen en collectiviteiten wanneer deze niet via de vaccinatiecentra kunnen worden bereikt. Een mobiel team wordt samengesteld door 3 verpleegkundigen en 1 medisch verantwoordelijke.

Voor een goede organisatie van het vaccinatiecentrum zullen de zorgraden enkele profielen moeten aanduiden die zullen instaan voor de aansturing en opvolging op het terrein: programmamanager, arts, communicatie, … Voor deze enveloppe krijgen de 59 zorgraden een subsidie van 250.000 euro om het programmamanagement uit te bouwen, voor een periode van 9 maanden (februari tot oktober). Het totaal voorziene budget voor het project ‘vaccinatieteams’ bedraagt maar liefst 117 miljoen euro.

Er wordt ook een vergoeding voorzien voor de vrijwilligers.

Programmanagement

Voor wat betreft het programmamanagement zal men een beroep doen op programmamanagers, artsen, een communicatiecel, populatiemanagement (in casu het uitwerken van een doelgroepenbeleid) en een klein werkingsbudget. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor een budget van meer dan 10 miljoen euro.

In totaal trekt de Vlaamse Regering voor deze compensaties eenmalig een bedrag uit van maar liefst 130 miljoen euro.

Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Vlaanderen staat voor een gigantische uitdaging: hoe kunnen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk Vlamingen vaccineren? Als we onze ambitie willen waarmaken en dus te streven naar een hoge vaccinatiegraad, is een correcte vergoeding van het zorgpersoneel een noodzakelijke voorwaarde. Deze investeringen verdienen zich terug: hoe sneller we kunnen vaccineren, hoe sneller we terecht komen in een vrije samenleving waar we elkaar als vanouds terug kunnen ontmoeten.’