Via QVAX inschrijven voor een Janssen-vaccin

Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin in de vaccinatiecentra. Ben je tussen 18 en 41 jaar? Dan kan je via QVAX aangeven dat je wel bereid bent om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, als je daarover eerst voldoende geïnformeerd bent.

Zo krijgen mensen jonger dan 41 jaar dus de kans om met het Janssen-vaccin sneller volledig gevaccineerd te worden, wat af te wegen valt tegen het risico op zeer zeldzame ernstige bijwerkingen. We willen zo ook de beschikbare vaccins maximaal inzetten en zo veel mogelijk Vlamingen voor het begin van de zomervakantie aan een eerste (en tweede prik) helpen, zodat mensen met een gerust gemoed de zomerplannen kunnen aanvatten, jong en oud. Hoeveel mensen jonger dan 41 jaar zo de kans hebben om sneller gevaccineerd te worden, zal natuurlijk afhangen van hoeveel Janssen-vaccins er de komende weken geleverd worden.

Informatie over de veiligheid van het vaccin en de afweging van voor- en nadelen

De taskforce vaccinatie heeft dit hulpmiddel bij het maken voor een geïnformeerde keuze voor het Janssen-vaccin opgesteld. Hierin wordt uitgelegd waar je rekening mee kan houden bij het afwegen van de gezondheidsvoordelen en de risico's. 

Wat de risico’ s van het Janssen-vaccin betreft, zijn dit de meest actuele gegevens:

 • Er is een geschat risico van 2 gevallen van  bloedklonters in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (cellen die het bloed helpen te stollen) op 1.000.000 mensen die gevaccineerd werden met het Janssen-vaccin.
 • Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een risico-batenanalyse gemaakt voor deze specifieke bijwerking toegepast op het Janssen-vaccin. Op basis hiervan werd een leeftijdsgrens van 41 jaar vastgelegd voor de systematische uitnodigingen voor vaccinatie. 
 • Deze zeer zeldzame nevenwerkingen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Uitgezonderd deze aanwijzing zijn er geen andere aanwijzingen dat deze nevenwerkingen meer optreden bij personen met een bepaalde onderliggende aandoening, waaronder een voorgeschiedenis van bloedklonters.
 • Als je kiest voor het Janssen-vaccin, let dan op voor de volgende symptomen tot 3 weken na de vaccinatie. Neem contact op met je behandelende arts en vermeld je recente vaccinatie als deze symptomen zich voordoen:
  • kortademigheid
  • pijn ter hoogte van borst
  • aanhoudende buikpijn
  • zwelling van een been
  • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
  • kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats.

Wat zijn de principes?

 1. De inschrijving voor een Janssen-vaccin via QVAX is vrijwillig.
 2. Een inschrijving op QVAX resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor het Janssen-vaccin. Je geeft je op als reserve die bereid is om ook voor een Janssen-vaccin opgeroepen te kunnen worden. Je kan even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer je bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. Er is dus nog altijd geen keuzevrijheid voor een vaccin.
 3. Zoals altijd sluit een inschrijving op QVAX je niet uit van een uitnodiging via het reguliere kanaal. Als je niet opgeroepen wordt via QVAX, zal je nog altijd via brief uitgenodigd worden wanneer jouw leeftijdsgroep aan de beurt is.
 4. De vaccins voor mensen die via QVAX worden opgeroepen, worden volgens dezelfde prioriteiten verdeeld als via het reguliere kanaal, waarbij we dalen in leeftijd van oud naar jong.
 5. Iedere persoon die op QVAX aanduidt met een Janssen-vaccin gevaccineerd te willen worden, zal extra informatie krijgen waarin de risico’s van het Janssen-vaccin uitgelegd worden.

Hoe werkt het?

Bij een nieuwe of een bestaande inschrijving op QVAX komt er een keuzeveld bij mensen jonger dan 41 jaar en kan je aangeven dat je ook voor vaccinatie met een Janssen-vaccinatie opgeroepen wil worden. Je neemt kennis van het zeer zeldzame risico op ernstige aandoeningen

Nieuwe inschrijving op QVAX

Je kan je via www.qvax.be inschrijven op de reservelijst van je vaccinatiecentrum.

Ben je jonger dan 41 jaar, dan krijg je op het einde van die inschrijving ook de vraag of je bereid bent gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin. Bij die keuze krijgt je ook uitleg over het kleine risico op ernstige bijwerkingen van het vaccin.

Heb je je eerder al ingeschreven via QVAX?

Dan krijg je een e-mail met de vraag je inschrijving bij te werken met deze keuze.

Je kan dus ook op elk moment opnieuw inloggen in QVAX en je inschrijving bijwerken, ook je keuze om al dan niet het Janssen-vaccin te kunnen krijgen.

Oproep via je vaccinatiecentrum

Heb je via QVAX aangegeven bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, dan kan je door je vaccinatiecentrum opgeroepen worden wanneer er een vaccin beschikbaar is. Dat gebeurt via QVAX, dus via een sms en/of e-mail dat je hebt ingegeven bij je QVAX-inschrijving. Zo'n uitnodiging komt dus niet per post.

Die oproep hoeft ook niet last-minute gebeuren, op dezelfde dag van de vaccinatie, maar kan door het vaccinatiecentrum een aantal dagen op voorhand verstuurd worden. Het blijft dan wel belangrijk dat je meteen reageert en bevestigt dat je op de uitnodiging wil ingaan en een afspraak maakt. Anders kan je vaccinatiecentrum een volgende persoon uitnodigen.

Zoals altijd volgen ook de uitnodigingen voor een Janssen-vaccin via QVAX de prioriteiten in de vaccinatiestrategie, en zal wie prioritair en/of de oudste is, eerst opgeroepen worden.