Veelgestelde vragen over COVID-19-vaccinatie in de woonzorg

Hoe kan ik vaccins bestellen of bijbestellen?

De bestelling van vaccins voor ouderenzorgvoorzieningen verliep via het e-loket. De periode om te bestellen is intussen afgelopen.  

Volgens de huidige procedures kunnen we tot 7 werkdagen voor het geplande vaccinatiemoment wijzigingen in het aantal bestelde vaccins verwerken.   

Wat is de doelgroep van de eerste prioritaire fase?

Er zijn op dit moment onvoldoende vaccins beschikbaar om iedereen in de ouderenzorg tegelijk te vaccineren in januari en februari 2021. 

Er werd beslist om prioritair in te zetten op deze doelgroepen:             

 • Bewoners en inwonende mantelzorgers van een woonzorgcentrum inclusief het gekoppelde centrum voor kortverblijf type 1, de fysiek gekoppelde groepen van assistentiewoningen/serviceflats en de centra voor herstelverblijf.
 • Medewerkers van een woonzorgcentrum, inclusief het gekoppelde centrum voor kortverblijf type 1, het gekoppelde centrum voor dagverzorging, het gekoppelde centrum voor herstelverblijf en de fysiek gekoppelde groepen van assistentiewoningen/serviceflats. Lees voor wie je vaccins kan bestellen.
Worden bewoners van groepen van assistentiewoningen/serviceflats ook gevaccineerd in de eerste fase?

Aangezien het aantal vaccins dat ter beschikking komt beperkt is, worden de eerste vaccins voorbehouden voor personen die verblijven in collectiviteiten zoals bepaald in de vaccinatiestrategie.

Alleen voor personen die verblijven in groepen van assistentiewoningen/serviceflats die fysiek (in hetzelfde gebouw of verbinding door middel van een gang) zijn gekoppeld aan een woonzorgcentrum kunnen samen met het woonzorgcentrum vaccins worden besteld.

De bewoners van groepen van assistentiewoningen/serviceflats die op dezelfde campus liggen als het woonzorgcentrum en hiermee een organisatorisch geheel vormen (binnen onmiddellijke wandelafstand en met gedeelde faciliteiten (bijvoorbeeld: tuin, parking, restaurant,…) en de zelfstandige groepen van assistentiewoningen zullen in een volgende fase aan bod komen, samen met de ambulante 65-plussers en risicopatiënten.
 

Moet ik voor alle bewoners vaccins bestellen of alleen voor wie een vaccin wenst?

Je mag enkel vaccins bestellen voor de personen die een vaccin wensen. 

Wanneer wordt de eerste levering verwacht?

De eerste leveringen van Pfizer naar de 13 HUB-ziekenhuizen gebeuren vanaf 5 januari 2021. De leveringen aan de eerste woonzorgcentra zullen vermoedelijk vanaf 6 januari 2021 gebeuren. 

Hoe lang op voorhand moet ik de vaccins bestellen?

Volgens de huidige procedures kunnen we tot 7 werkdagen voor het geplande vaccinatiemoment wijzigingen in het aantal bestelde vaccins verwerken.    

Zijn er richtlijnen om de Pfizer-BioNTech-vaccins in de koelkast (tussen 2 en 8°C) te bewaren?

De koelkast moet over een temperatuurmonitoring beschikken. Als het toestel zelf geen monitoring voorziet van de gemeten temperatuur, dan is een schriftelijke registratie nodig voor de tijdsperiode waarin de vaccins worden bewaard (idealiter 2 keer per dag). 

Hoe weet ik wanneer er vaccins beschikbaar zijn in het HUB-ziekenhuis?

Zorg en Gezondheid streeft ernaar om uiterlijk 7 dagen voor het eerste geplande vaccinatiemoment te informeren over de planning en levering van de bestelde vaccins. Als de planning eerder vastligt, word je sneller geïnformeerd. 

Hoe worden de woonzorgcentra aan de HUB-ziekenhuizen gekoppeld?

De koppeling tussen de 13 HUB-ziekenhuizen en de woonzorgcentra gebeurde op basis van de stockagecapaciteiten van de ziekenhuizen en de regionale zorgzones.  

Waarom verschilt de vaccinatiedag op de website van Zorg en Gezondheid van de vaccinatiedag dat het WZC communiceert?

Na ontdooiing in het ziekenhuis zijn de vaccins 5 dagen houdbaar op frigo-temperatuur. Het woonzorgcentrum kan zelf, binnen dit tijdsvenster een vaccinatiedag inplannen (bv. volgens beschikbaarheid van de artsen). Omdat Zorg en Gezondheid niet exact weet welke vaccinatiedag een woonzorgcentrum kiest binnen dit tijdsvenster (sommigen spreiden dit ook over meerdere dagen), publiceren wij de eerste theoretische vaccinatiedag, nl. de dag na levering.
 

Moet ik als WZC zelf materiaal zoals spuiten en naalden voorzien?

Je hoeft nu geen extra spuiten en naalden aan te kopen. Het benodigde materiaal zal voorzien worden door de overheid bij de levering van de vaccins. 

Kan een bewoner het COVID-vaccin weigeren?

De bewoner heeft het recht om een behandeling of een vaccinatie te weigeren. Als zorgverlener kan je in gesprek gaan met de bewoner om hem/haar te overtuigen van het belang om het vaccin te laten toedienen. 

Wat met personen die een vaccinatiemoment missen?

Personen die omwille van een tijdelijke contra-indicatie niet in aanmerking kwamen voor vaccinatie op het georganiseerde vaccinatiemoment kunnen later gevaccineerd worden. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:

Situatie 1: een bewoner kan niet gevaccineerd worden op het eerste vaccinatiemoment voor bewoners (dit geldt ook voor een nieuwe bewoner)

 • Oplossing 1: de bewoner kan gevaccineerd worden samen met het personeel, op voorwaarde dat de eerste dosis voor het personeel toegediend wordt minstens 14 dagen na de genezing of de testafname van de bewoner;
 • Oplossing 2: de bewoner kan een eerste  maal gevaccineerd worden ter gelegenheid van de tweede dosis voor de bewoners, op voorwaarde dat dit vaccinatiemoment minstens 14 dagen na de genezing of de testafname van de bewoner valt. In dit geval moet de tweede dosis voor de bewoner toegediend worden op het vaccinatiemoment voor het personeel, dat minstens 21 dagen na de toediening van de eerste dosis valt;
 • Oplossing 3: de bewoner wordt in een latere fase gevaccineerd door een lokaal mobiel vaccinatieteam.

Situatie 2: een bewoner kan niet gevaccineerd worden op het tweede vaccinatiemoment voor bewoners

 • Oplossing 1: de bewoner wordt gevaccineerd op het vaccinatiemoment voor het personeel, op voorwaarde dat dit vaccinatiemoment minstens 14 dagen na de genezing of de testafname van de bewoner valt; 
 • Oplossing 2: de bewoner wordt in een latere fase gevaccineerd door een lokaal mobiel vaccinatieteam.

Situatie 3: een voorziening wordt geconfronteerd met een uitbraak tussen de twee vaccinatiemomenten voor bewoners

 • Oplossing 1: inschatting door de CRA op basis van de bovenstaande criteria voor vaccinatie tijdens een uitbraak (zie contra-indicaties voor Covid-19-vaccinatie);
 • Oplossing 2: de tweede vaccinatie voor de bewoners wordt uitgesteld tot 14 dagen na de uitdoving van de uitbraak. (Het interval van 21 dagen tussen de twee doses wordt hierdoor verlengd.)

Situatie 4: een personeelslid kan niet gevaccineerd worden op het eerste vaccinatiemoment voor personeel

 • Oplossing 1: het personeelslid wordt een eerste keer gevaccineerd op het 2de vaccinatiemoment voor personeel, op voorwaarde dat dit minstens 14 dagen na de genezing of de testafname van het personeelslid valt. Het personeelslid krijgt de 2de dosis minstens 21 dagen later samen met de zorgverleners van de eerste lijn.
 • Oplossing 2: het personeelslid krijgt beide dosissen samen met de zorgverleners van de eerste lijn.

Situatie 5: een personeelslid kan niet gevaccineerd worden op het tweede vaccinatiemoment voor personeel

 • Oplossing 1: het personeelslid krijgt de 2de dosis minstens 21 dagen later samen met de eerste of tweede dosis voor de zorgverleners van de eerste lijn.
 • Oplossing 2: indien een mobiel vaccinatieteam ter plaatse moet komen omwille van inhaalvaccinatie van één of meerdere bewoners, wordt ook het personeelslid dan een tweede keer gevaccineerd. 
Moet ik nog een mondneusmasker dragen na vaccinatie?

In de eerste maanden van de vaccinatiecampagne zullen de richtlijnen voor het dragen van een mondneusmasker en de andere maatregelen in principe niet wijzigen. Hierover volgt later meer informatie.