Veelgestelde vragen over COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn

Overzichtslijst en volgorde

Wie is de groep zorgverleners die eerst gevaccineerd worden?

Dit zijn de zorgverleners die patiënten met COVID of respiratoire klachten diagnosticeren en behandelen en/of die in een situatie komen waarbij de patiënt het masker moet afnemen.

Daartoe behoren

 • de huisartsen;
 • de extramurale pneumologen;
 • kinderartsen;
 • neus-keel-oor-artsen;
 • de thuisverpleegkundigen;
 • de tandartsen en mondhygiënisten;
 • de thuisverzorgenden;
 • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg;
 • de medewerkers die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.

Het personeel van de vaccinatiecentra, wachtposten en de test- en triagecentra worden eveneens prioritair gevaccineerd omdat zij met erg veel (zieke) burgers in contact komen.

Welke criteria werden gehanteerd bij de keuze van de beroepsgroepen?

De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor vaccinatie.

Volgende criteria worden daarbij gehanteerd:

 • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten.
 • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19.
 • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens.
 • De impact op de continuïteit van de zorg en het maatschappelijke leven.
 • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren.

Deze lijst van beroepsgroepen is zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is een evenwichtsoefening waarbij er rekening gehouden werd met het risico voor de patiënt en voor de zorgprofessional. Tegelijkertijd houden we voor ogen dat elke zorgprofessional teveel op de lijst uitstel betekent voor andere zorgprofessionals en voor de oudste en meest kwetsbare patiënten.

Wie zijn de andere eerstelijnszorgprofessionals die zullen gevaccineerd worden?

Er zijn nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en uiterst belangrijke zorg- en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de apothekers, maatschappelijk werker met direct zorgcontact, kinesitherapeuten en psychologen.

Zorg en Gezondheid heeft in overleg met de sectoren, een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden.

Raadpleeg de beroepenlijst.

 

Hoe worden de namenlijsten van de eerstelijnszorgprofessionals opgemaakt?

Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden nominatieve lijsten aangelegd van personen die behoren tot deze beroepen en die uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie.

In elke eerstelijnszone werd een netwerk van liaisons per beroepsgroep of cluster geïnstalleerd om zo nodig individuele personen toe te voegen, tot en met 17 maart 2021.

Sta ik op de lijst?

Raadpleeg de online tool 'Sta ik op de lijst?' om na te gaan of je als zorgverlener opgenomen bent op de lijst van een beroepsgroep die prioritair gevaccineerd wordt.

Ik sta op de lijst, maar ben al gevaccineerd. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat je op de lijst staat, maar al gevaccineerd bent in het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar je werkt. Net voor de uitnodiging wordt de namenlijst gecontroleerd met de gegevens in Vaccinnet en zal je normaal gezien niet meer worden uitgenodigd.

Ontvang je toch nog een uitnodiging, controleer dan of je vaccinatie geregistreerd staat in Vaccinnet. Als dat niet het geval is, wend je dan tot het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar je jouw vaccin kreeg om de registratie in Vaccinnet te voltooien. Bij het bevestigen van je afspraak in de uitnodiging heb je de mogelijkheid aan te geven dat je reeds gevaccineerd bent.

Ik ben medewerker van het vaccinatiecentrum. Waarom sta ik niet op de lijst?

De medewerkers van het vaccinatiecentrum mogen zonder uitnodiging gevaccineerd worden in het eigen vaccinatiecentrum. De HR-manager informeert de vaccinatiecentrumleider over de nieuwe medewerkers of vrijwilligers. De centrumverantwoordelijke zorgt voor de inplanning.

Ik ben stagiair in de zorg. Wat moet ik doen?

Stagiairs die stage lopen in een voorziening waar zelf gevaccineerd wordt, zullen daar mee gevaccineerd worden. Ook als de stage afgelopen is vooraleer de 2e prik gepland is. De stagiair komt in dat geval de dag van de 2e prik naar de voorziening.

Voor de andere stagiairs in de zorg die in aanmerking komen voor vaccinatie stelt de onderwijsinstelling de namenlijsten op. Voorwaarde is dat de student gedurende de komende maanden nog stage loopt. De stagiairs worden opgeroepen samen met de andere zorgverleners die niet tot de Eerste Groep behoren.

Studenten moeten niet opgelijst worden door liaisons of populatiemanagers.

Ik sta niet op de lijst. Wat moet ik doen?

Als je behoort tot de beroepsgroepen voor prioritaire vaccinatie, volgens de online tool 'Sta ik op de lijst?' niet opgenomen bent, en denkt dat dat wel zo had moeten zijn, dien dan vóór 17 maart 2021 een aanvraag in om toegevoegd te worden aan de namenlijst.

 1. Raadpleeg de pdf bestandBeroepenlijst zorgprofessionals eerste lijn (432 kB) om na te gaan tot welke beroepsgroep je behoort en wie je kan contacteren.
 2. Medewerkers richten zich tot hun werkgever. Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. Raadpleeg hier de contactgegevens van je liaison.
 3. Bezorg je aanvraag per e-mail, of telefonisch als er geen mailadres opgenomen is. Toon daarbij aan dat je actief bent in je beroepsgroep en licht de reden toe waarom je voor prioritaire vaccinatie uitgenodigd moet worden.

  Raadpleeg hiervoor het pdf bestandStappenplan - Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (101 kB)

  De liaison voor jouw beroepsgroep kan op basis van je motivatie je gegevens toevoegen via een formulier. Als ook de populatiemanager van de eerstelijnszone de aanvraag goedkeurt, zal je opgeroepen worden. Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van een 5-tal werkdagen na je aanvraag.
Waarom werd mijn aanvraag om toegevoegd te worden tot de lijst niet goedgekeurd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jouw aanvraag niet werd goedgekeurd.

 • Je voldoet niet aan de criteria voor prioritaire vaccinatie voor eerstelijnszorgverleners.
 • Je voldoet niet aan de criteria die vastgelegd zijn door jouw beroepsvereniging.
 • Je woont niet in Vlaanderen als eerstelijnszorgverlener.

Uitnodiging

Hoe zal ik worden uitgenodigd?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd om je aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt in elk geval per brief, en in je eBox. Als we over je e-mailadres beschikken, komt de uitnodiging ook via die weg.

De eBox is de snelste manier om je uitnodiging te raadplegen. Ga dus zeker daar eens kijken.

Heb je nog geen eBox? Activeer deze nu via https://burgerprofiel.vlaanderen.be.

Vaccinatie: waar en wanneer

Wanneer word ik gevaccineerd?

Vanaf de week van 15 februari wordt gestart met het uitnodigen van de eerste groep eerstelijnszorgprofessionals. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins worden de andere eerstelijnszorgprofessionals uitgenodigd om zich te laten vaccineren.

Waar zal ik worden gevaccineerd?

De eerstelijnszorgprofessional wordt gevaccineerd in het vaccinatiecentrum dat aan zijn woonplaats gelinkt is.

De vaccinaties van de eerstelijnszorgprofessionals zijn de eerste vaccinaties die in de vaccinatiecentra gegeven worden. Met de vaccinatie van de zorgverleners kunnen de vaccinatiecentra hun werking in de praktijk verfijnen. Anderzijds is het een kans voor de zorgverleners om een vaccinatiecentrum zelf te ervaren, zodat ze later ook hun patiënten kunnen informeren.

Ik ben een zorgprofessional, woon in Vlaanderen maar werk er niet. Waar zal ik worden gevaccineerd?

De taskforce heeft volgende beslissing genomen omtrent het aanleveren van gegevens voor vaccinatie:

 1. Naam, voornaam en adres van hoofdverblijfplaats worden altijd gehaald uit het Rijksregister. Er worden geen andere adressen gebruikt.
 2. De personen worden toegewezen aan een vaccinatiecentrum op basis van de postcode van hun hoofdverblijfplaats zoals gekend in het Rijksregister.
 3. Elk gewest zet enkel personen op de lijst met hoofdverblijfplaats (zoals gekend in het Rijksregister) in dat gewest.

Voor zorgverleners wiens gegevens gehaald kunnen worden uit CoBRHA/PBM lijst, is er geen probleem. Zij worden uitgenodigd om zich prioritair te laten vaccineren in het Vaccinatiecentrum van hun woonplaats.

Zorgverleners wiens gegevens niet kunnen gehaald worden uit CoBRHA/PBM lijst zullen opgeroepen worden met de brede bevolking.

Zorgverleners die werken in Brussel in door Vlaanderen erkende zorgvoorzieningen en in Vlaanderen wonen, kunnen wel nog door Vlaanderen opgeroepen worden.

Ik ben een zorgprofessional, werk in Vlaanderen maar woon er niet. Waar zal ik worden gevaccineerd?

De taskforce heeft volgende beslissing genomen omtrent het aanleveren van gegevens voor vaccinatie:

 1. Naam, voornaam en adres van hoofdverblijfplaats worden altijd gehaald uit het Rijksregister. Er worden geen andere adressen gebruikt.
 2. De personen worden toegewezen aan een vaccinatiecentrum op basis van de postcode van hun hoofdverblijfplaats zoals gekend in het Rijksregister.
 3. Elk gewest zet enkel personen op de lijst met hoofdverblijfplaats (zoals gekend in het Rijksregister) in dat gewest.

Als je in Vlaanderen werkt maar er niet woont, zal je worden gevaccineerd in het gewest of land waar je woont. Dat hangt uiteraard af van de criteria die daar worden gehanteerd.

Mijn collega werd reeds gevaccineerd. Waarom werd ik nog niet gevaccineerd?

De woonzorgcentra kregen de voorbije weken de instructie om vaccinatiedosissen die ze te veel hadden, toe te dienen aan de eerstelijnszorgverleners in hun regio. Mogelijk was jouw collega één van hen. Andere optie is dat jouw collega (deeltijds) tewerkgesteld is in een ziekenhuis en daardoor daar al gevaccineerd is.

Andere vragen

Wat is een liaison?

Er zijn 17 liaisons per eerstelijnszone. Sommige liaisons zijn verantwoordelijk voor hun eigen beroepsgroep, anderen voor een cluster van beroepsgroepen. Sommige beroepsgroepen hebben geen liaison, maar wel een provinciale of Vlaamse contactpersoon.

De liaisons of contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor vragen van jouw beroepsgroep en om te signaleren indien jouw naam zou ontbreken op de lijst en je dus uitgenodigd moet worden voor vaccinatie. Hiervoor werkt de liaison samen met de populatiemanager van je eerstelijnszone.

Meer info

Met welk vaccin word ik gevaccineerd?

Dat valt moeilijk te voorspellen. Alles hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins en de verdeling over de vaccinatiecentra. Het wordt wel aangegeven bij het bevestigen van je afspraak, en ook bij je vaccinatie wordt uiteraard gecommuniceerd welk vaccin je hebt gekregen. Je 1e en 2e dosis zullen in elk geval van hetzelfde vaccin zijn.

Het AstraZeneca-vaccin wordt momenteel enkel bij personen onder de 56 jaar toegediend.

Ben ik verplicht om me te laten vaccineren?

Je hoeft je niet te laten vaccineren. Je kan ook je vaccinatie weigeren of uitstellen en gevaccineerd worden met de brede bevolking. Daardoor komt je vaccin vrij en kan een kwetsbare 65+ of risicopatiënt vroeger gevaccineerd worden.

Blijf wel de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Je blijft de maatregelen respecteren zoals je nu doet.