Vaccinatieteller ziekenhuizen - zelfregistratie

Over deze data: verschil Vaccinnet en zelfregistratie

Deze cijfers over de ziekenhuizen worden door de ziekenhuizen zelf geregistreerd via een webformulier. Met dat webformulier vragen we in onze ziekenhuizen een aantal bijkomende gegevens op die we niet via de officiële registraties in Vaccinnet te weten kunnen komen. Hoeveel van de toegediende vaccins waren bij personeelsleden in de ziekenhuizen? En ging het daarbij om zorgpersoneel ("categorie A"), niet-zorgpersoneel dat wel contact heeft met patiënten ("categorie B") of ander personeel dat geen contact heeft met patiënten ("categorie C")? Die gegevens worden niet geregistreerd in Vaccinnet en vragen we daarom aanvullend op via een webformulier. De ziekenhuizen vullen dat zelf in. In principe krijgen ze daarvoor een lijst van de vaccinator, waardoor er weinig tot geen verschil zou mogen zijn met de gegevens in Vaccinnet.

Maar bij de zelfregistratie zijn vergissingen of onvolledigheden door de ziekenhuizen mogelijk, of het invullen van het webformulier kan op een ander moment gebeuren dan in Vaccinnet. Daardoor kunnen de aantallen tussen Vaccinnet en de zelfregistratie verschillen. Je kan dus niet zomaar de cijfers uit de ziekenhuizen aftrekken van de globale teller om te weten hoeveel mensen buiten de ziekenhuizen gevaccineerd werden.