Vaccinatieteller woonzorgcentra - zelfregistratie

Over deze data: verschil Vaccinnet en e-loket

Deze cijfers over de woonzorgcentra worden door de woonzorgcentra zelf geregistreerd in een e-loket. Met het e-loket vragen we in onze woonzorgcentra een aantal bijkomende gegevens op die we niet via de officiële registraties in Vaccinnet te weten kunnen komen. Hoeveel van de toegediende vaccins waren bij bewoners en hoeveel bij personeel bijvoorbeeld? Wat waren de redenen dat iemand niet gevaccineerd kon worden? Die gegevens worden niet geregistreerd in Vaccinnet en vragen we daarom aanvullend op via het e-loket. De woonzorgcentra vullen dat zelf in. In principe krijgen ze daarvoor een lijst  van de vaccinator, waardoor er weinig tot geen verschil zou mogen zijn met de gegevens in Vaccinnet.

Maar bij de zelfregistratie in het e-loket zijn vergissingen door de woonzorgcentra mogelijk, of de registratie in het e-loket kan op een ander moment gebeuren dan in Vaccinnet. Daardoor kunnen de aantallen tussen Vaccinnet en het e-loket verschillen. Je kan dus niet zomaar de cijfers uit de woonzorgcentra aftrekken van de globale teller om te weten hoeveel mensen buiten de woonzorgcentra gevaccineerd werden.