Vaccinatieteller - cijfers per gemeente

Bij de verdeling van de vaccins over de vaccinatiecentra gaan we uit van de vastgelegde volgorde van vaccinatie en van een gelijke snelheid van vaccinatie. Daarom wordt rekening gehouden met de bevolkingsgegevens en met de vaccinatiegraad. Raadpleeg hier de pre-allocatiecijfers.

Bevolkingscijfers 2021

Om te berekenen hoeveel percent van de bevolking gevaccineerd is, vergelijken we het aantal gevaccineerde personen met de officiële bevolkingscijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het aantal gevaccineerde personen is up-to-date, telkens iemand gevaccineerd wordt, wordt dat geregistreerd. De bevolkingscijfers dateren van 1 januari 2021. Statbel heeft daar recent voorlopige cijfers over gepubliceerd die later bij het publiceren van de officiële cijfers nog gecorrigeerd kunnen worden. In de loop van zomer verwachten we dat Statbel de officiële bevolkingscijfers van 1/1/2021 beschikbaar heeft en dan zullen we de vaccinatiegraad herrekenen met deze cijfers.

Aanpassing indeling leeftijdsgroepen voor de vaccinatiegraad

In overleg met Sciensano hebben we op 2 juni een aanpassing doorgevoerd bij de berekening van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het gaat over de regels die we toepassen om iemand die gevaccineerd is, aan de ene of andere leeftijdsgroep toe te wijzen.  

In de oude werkwijze telde de leeftijd op moment van vaccinatie. Wie bijvoorbeeld 65 was op het moment van vaccinatie, werd meegeteld voor de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Ook wie nog 65 ging worden voor zijn tweede vaccinatiedosis, werd meegeteld bij de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Heel wat mensen die in 2021 65 geworden zijn of zullen worden, werden dus meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers.

Deze rekenwijze hebben we nu veranderd: vanaf nu kijken we naar de leeftijd die een persoon had op 1 januari 2021 om de persoon aan een leeftijdscategorie toe te wijzen. Iemand die op 1 januari 2021 64 jaar was, verjaarde in maart en gevaccineerd werd in april, wordt niet meer meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers, maar in de vaccinatiegraad van de -65-jarigen.

Deze aanpassing resulteert dus in een daling van de vaccinatiegraad van de 65+’ers en een stijging van de vaccinatiegraad van de -65-jarigen. De totale vaccinatiegraad wijzigt daardoor uiteraard niet.

Mensen kunnen intussen ook verhuisd zijn en dus meegeteld worden in de vaccinatiecijfers van een gemeente terwijl ze in de bevolkingscijfers nog aan een andere gemeente zijn toegewezen.. 

Tot slot zijn er zijn ook mensen die gevaccineerd worden die niet in de bevolkingscijfers zijn opgenomen. Mensen met een zogeheten "BIS-nummer" bijvoorbeeld, zoals niet-Belgen die hier wel verblijven.