Vaccinatieteller - cijfers per gemeente

Bij de verdeling van de vaccins over de vaccinatiecentra gaan we uit van de vastgelegde volgorde van vaccinatie en van een gelijke snelheid van vaccinatie. Daarom wordt rekening gehouden met de bevolkingsgegevens en met de vaccinatiegraad. Raadpleeg hier de pre-allocatiecijfers.

Vaccinatiegraad boven de 100%

In een aantal gemeentes kan de vaccinatiegraad voor de 65+'ers (en zelfs voor de volledige bevolking) boven de 100% uitstijgen.

Om te berekenen hoeveel percent van de bevolking gevaccineerd is, vergelijken we het aantal gevaccineerde personen met de officiële bevolkingscijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het aantal gevaccineerde personen is up-to-date, telkens iemand gevaccineerd wordt, wordt dat geregistreerd. De bevolkingscijfers dateren van 1 januari 2021. Statbel heeft daar recent voorlopige cijfers over gepubliceerd die later bij het publiceren van de officiële cijfers nog gecorrigeerd kunnen worden. In de loop van zomer verwachten we dat Statbel de officiële bevolkingscijfers van 1/1/2021 beschikbaar heeft en dan zullen we de vaccinatiegraad herrekenen met deze cijfers.

Sinds 1 januari 2021 is een deel van de bevolking uiteraard al verjaard. Dat betekent dat er vandaag dus meer 65+’ers in Vlaanderen wonen (en uitgenodigd worden voor vaccinatie) dan op 1/1/2021. In onze vergrijzende bevolking groeit de groep 65+’ers immers nog jaar na jaar. In de bevolkingscijfers van januari 2021 is de groep van 65+’ers dus kleiner dan vandaag in de werkelijkheid. Daardoor kan het dat het vaccinatiepercentage voor de groep van 65+’ers in sommige regio’s (of zelfs in zijn geheel) boven de 100% uitstijgt. 83.535 Vlamingen zijn bijvoorbeeld geboren in 1956 en zullen dus in de loop van 2021 65 jaar worden.

Mensen kunnen intussen ook verhuisd zijn en dus meegeteld worden in de vaccinatiecijfers van een gemeente terwijl ze in de bevolkingsscijfers nog aan een andere gemeente zijn toegewezen.. 

Tot slot zijn er zijn ook mensen die gevaccineerd worden die niet in de bevolkingscijfers zijn opgenomen. Mensen met een zogeheten "BIS-bummer" bijvoorbeeld, zoals niet-Belgen die hier wel verblijven.