Vaccinatieteller andere zorgvoorzieningen- zelfregistratie

Over deze data: verschil Vaccinnet en zelfregistratie

Deze cijfers over de zorgvoorzieningen waar mensen samenleven (collectiviteiten) worden door de zorgvoorzieningen zelf geregistreerd via een webformulier. Met dat webformulier vragen we een aantal bijkomende gegevens op die we niet via de officiële registraties in Vaccinnet te weten kunnen komen. Hoeveel van de toegediende vaccins waren bij bewoners en hoeveel bij personeel bijvoorbeeld? De zorgvoorzieningen vullen dat zelf in. In principe krijgen ze daarvoor een lijst van de vaccinator, waardoor er weinig tot geen verschil zou mogen zijn met de gegevens in Vaccinnet.

Maar bij de zelfregistratie zijn vergissingen mogelijk, of de registratie kan op een ander moment gebeuren dan in Vaccinnet. Daardoor kunnen de aantallen tussen Vaccinnet en de zelfregistratie verschillen.