Vaccinatieteller

Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet? De Vlaamse vaccinatieteller toont je elke dag hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn met 1 of 2 dosissen van een COVID-19-vaccin.

Per gemeente en provincie

Voor elke gemeente en provincie in Vlaanderen kan je hier zien hoeveel mensen er gevaccineerd zijn en wat de vaccinatiegraad is in die gemeente. 

Vaccins te verdelen voor toediening

Deze cijfers tonen hoeveel vaccins er elke week gepland staan om te verdelen naar plaatsen waar ze toegediend moeten worden aan een doelgroep. Zorg en Gezondheid maakt deze planning op basis van de al geleverde voorraden vaccins. Je kan hier selecteren hoeveel vaccins naar waar verdeeld worden voor toediening, het type vaccin en of het gaat om 1ste of 2de dosissen.

Deze planning wijzigt heel regelmatig. Op deze website nemen we telkens een momentopname op donderdagochtend. Tussentijdse wijzigingen aan de planning tonen we niet. 

Aangezien de planning regelmatig wijzigt en afhankelijk is van (onzekere) leveringen van vaccins, tonen we hier de planning tot maximaal 1 week vooruit. 

Woonzorgcentra: meer cijfers uit zelfregistratie

Naast deze cijfers uit Vaccinnet registeren de woonzorgcentra ook nog meer details in een e-loket. Bekijk de cijfers over de zelfregistratie van woonzorgcentra

Ziekenhuizen: meer cijfers uit zelfregistratie

Naast deze cijfers uit Vaccinnet registeren de ziekenhuizen ook nog meer details. Bekijk de cijfers over de zelfregistratie van ziekenhuizen

Andere zorgvoorzieningen: meer cijfers uit zelfregistratie

De voorzieningen van het VAPH, residentiële voorzieningen van de CAW's, geestelijke gezondheid en revalidatie en gemeenschapsinstellingen van Opgroeien doen een zelfregistratie van hun vaccinaties naast de officiële registraties in Vaccinnet. 

Meer over deze data

Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd in Vaccinnet. Dat is een Vlaams registratiesysteem voor vaccins dat al bestond voor de COVID-19-vaccinaties. We hebben dit systeem uitgebreid zodat ook de andere regio’s in ons land er gebruik van kunnen maken.

Elk vaccin dat wordt toegediend, moet door de persoon die het vaccin heeft toegediend (de vaccinator) of in diens opdracht geregistreerd worden in Vaccinnet. De registraties in Vaccinnet zijn zo de officiële bron voor het aantal vaccins dat in Vlaanderen en de rest van het land zijn toegediend.

Verschil met federale cijfers?

Door een samenwerking met het Agentschap Informatie Vlaanderen kan de Vlaamse vaccinatieteller zich baseren op de cijfers uit Vaccinnet. We zullen die zoveel als mogelijk op dezelfde manier verwerken en rapporteren als de federale collega’s, zodat de Vlaamse vaccinatieteller (quasi) dezelfde resultaten toont als de federale cijfers op de website van Sciensano (aangevuld met meer detail voor Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld per provincie). Lichte verschillen zijn momenteel nog mogelijk: in de verwerking van de data worden altijd een aantal regels toegepast om twijfelgevallen of onduidelijke registraties te verwerken. We gaan zoveel mogelijk dezelfde dataverwerkingsregels gebruiken als de federale collega's.