Vaccinatieteller

De vaccinatieteller wordt elke werkdag rond 9u15 vernieuwd.

Per gemeente en provincie

Meer over deze data

Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd in Vaccinnet. Dat is een Vlaams registratiesysteem voor vaccins dat al bestond voor de COVID-19-vaccinaties. We hebben dit systeem uitgebreid zodat ook de andere regio’s in ons land er gebruik van kunnen maken.

Elk vaccin dat wordt toegediend, moet door de persoon die het vaccin heeft toegediend (de vaccinator) of in diens opdracht geregistreerd worden in Vaccinnet. De registraties in Vaccinnet zijn zo de officiële bron voor het aantal vaccins dat in Vlaanderen en de rest van het land zijn toegediend.

Bevolkingscijfers 2022

Om te berekenen hoeveel percent van de bevolking gevaccineerd is, vergelijken we het aantal gevaccineerde personen met de officiële bevolkingscijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het aantal gevaccineerde personen is up-to-date, telkens iemand gevaccineerd wordt, wordt dat geregistreerd. De bevolkingscijfers dateren van 1 januari 2022. Statbel heeft deze cijfers gepubliceerd in juni 2022.

Verschil met federale cijfers?

Door een samenwerking met het Agentschap Informatie Vlaanderen kan de Vlaamse vaccinatieteller zich baseren op de cijfers uit Vaccinnet. We zullen die zoveel als mogelijk op dezelfde manier verwerken en rapporteren als de federale collega’s, zodat de Vlaamse vaccinatieteller (quasi) dezelfde resultaten toont als de federale cijfers op de website van Sciensano (aangevuld met meer detail voor Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld per provincie). Lichte verschillen zijn momenteel nog mogelijk: in de verwerking van de data worden altijd een aantal regels toegepast om twijfelgevallen of onduidelijke registraties te verwerken. We gaan zoveel mogelijk dezelfde dataverwerkingsregels gebruiken als de federale collega's.