Vaccinatiestrategie geeft voorrang aan woonzorgcentra

  • 3 december 2020

De interministeriële conferentie stelde vandaag de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te vaccineren.

Het doel van de vaccinatie is in de eerste plaats om ziekte te vermijden bij de gevaccineerde persoon, en zo ziekenhuisopname of andere zorgverlening te vermijden en overlijdens. In welke mate de vaccinatie ook verdere besmettingen kan vermijden, is op dit moment nog onduidelijk.

Volgorde van vaccineren

Deze groepen worden prioritair gevaccineerd:

  1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door de collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.
  2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met COVID-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.
  3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met inbegrip van structuren die investeren in preventie (bv.  centra voor vaccinatie en kankerscreening, Kind & Gezin en Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze categorie omvat alle personen die in het kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.
  4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.
  5. Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht).
  6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, volgens criteria die verder zullen bepaald worden.

Vaccinatie in woonzorgcentra

De eerste 600.000 vaccins, van de firma Pfizer, worden in januari verwacht en zullen prioritair naar de woonzorgcentra gaan. Aangezien van dit vaccin 2 dosissen nodig zijn, zullen met deze eerste lading 300.000 mensen gevaccineerd kunnen worden.

De logistieke en praktische organisatie van de vaccinatie in de woonzorgcentra wordt momenteel nog verder uitgewerkt, zowel binnen Zorg en Gezondheid als binnen de federale Taskforce die de vaccinatiestrategie uittekent en opvolgt. De samenwerkingsverbanden - en vermoedelijk enige geografisch criterium - tussen woonzorgcentrum en algemeen ziekenhuis (of ziekenhuisnetwerk) zullen hiervoor wellicht ingezet worden. De Pfizer-vaccins, die aan -70°C bewaard moeten worden, zullen dan bv. aan de ziekenhuisapotheker geleverd worden en daar voorbereid worden en getransporteerd naar de rusthuizen in de omgeving. Indien mogelijk kan ook rechtstreeks aan woonzorgcentra geleverd worden.

Voor de vaccinatie van het personeel kan naar analogie met bv. de griepvaccinatie plaatsvinden via of in samenwerking met de interne of externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW en EDPBW). Voor de vaccinatie van de bewoners zoal de CRA-arts zijn rol spelen.

Zodra de praktische organisatie verder is uitgewerkt, zullen wij de woonzorgcentra daarover informeren.

Meer info

Lees de voorgestelde vaccinatiestrategie