Vaccinaties voor kinderen en jongeren (4-18 jaar)

Voor kinderen en jongeren maken de meeste vaccinaties deel uit van het vaccinatieprogramma. Die vaccins zijn gratis als je arts ze bestelt in Vaccinnet.

Voor alle vaccinaties geldt: ben je als kind niet (volledig) gevaccineerd volgens het basisvaccinatieschema, bespreek dan met je arts of inhaalvaccinatie aanbevolen of zinvol is. Ook vaccins voor inhaalvaccinaties bij kinderen en adolescenten zijn gratis.

Ziekte Aanbevolen vaccinatiemoment Gratis vaccin 0pmerkingen
Polio (kinderverlamming)
Difterie (kroep)
Tetanus (klem)
Kinkhoest (pertussis)

5-6 jaar
(1ste jaar lager onderwijs)

pdf bestandTetravac publieksbijsluiter (108 kB) Dit is een herhalingsinenting met een combinatievaccin tegen polio, difterie, tetanus en kinkhoest.
Mazelen
Bof (dikoor)
Rubella (rode hond)

9-10 jaar
(5de jaar lager onderwijs)

pdf bestandMMR VAX PRO publieksbijsluiter (192 kB) Dit is een herhalingsinenting met een combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella
Humaan papillomavirus (HPV) 11-12 jaar
(1ste jaar secundair onderwijs)
pdf bestandGardasil 9 publieksbijsluiter (201 kB)

Dit vaccin is alleen gratis voor meisjes en jongens in het 1ste jaar secundair onderwijs of gelijkgesteld voor het buitengewoon onderwijs (geboren in 2007).

Er zijn 2 dosissen nodig die gegeven worden met 6 maanden tussentijd.

Difterie (kroep)
Tetanus (klem)
Kinkhoest (pertussis)
13-14 jaar
(3de jaar secundair onderwijs)
pdf bestandTriaxis publieksbijsluiter (74 kB)

Dit is een herhalingsinenting met een combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest, geschikt voor adolescenten en volwassenen (lager gedoseerd dan voor kleine kinderen).