Vaccinaties voor 65+

Vanaf de leeftijd van 65 jaar worden enkele extra vaccins aanbevolen, omdat bepaalde ziekten op latere leeftijd ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals griep en pneumokokkeninfecties. Andere vaccins blijven aanbevolen zoals bij jongere volwassenen.

Mogelijk ben je niet (volledig) gevaccineerd tegen bepaalde andere ziekten. Bespreek dan met je arts of een inhaalvaccinatie zinvol is.

Ziekte Periodiciteit (Gratis) Vaccin Opmerkingen
Griep Jaarlijks

 

Dit vaccin is gratis voor bewoners van woonzorgcentra, instellingen voor langdurig verblijvende chronische psychiatrische patiënten en instellingen voor personen met een beperking. Voor andere 65-plussers is er een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV wanneer het vaccin voorgeschreven werd met een speciale vermelding.

Difterie (kroep)
Tetanus (klem)

Kinkhoest (pertussis)

Om de 10 jaar pdf bestandTriaxis publieksbijsluiter (74 kB)

Dit is een combinatievaccin dat beschermt tegen 3 ziekten: difterie, tetanus en kinkhoest. Dit vaccin is gratis voor iedereen.

Pneumokokken Eenmalig niet gratis Om voldoende beschermd te zijn, zijn 2 verschillende vaccins nodig die gegeven worden met een tussenperiode. Omdat er verschillende schema's mogelijk zijn, bespreek je dit best met je arts.