Vaccinatieprogramma Vlaanderen over de jaren heen

Jaar Vaccin Aanbeveling
2019 Humaan papillomavirus (HPV) 9 types
 • 2 dosissen
 • meisjes en jongens van het 1e jaar secundair onderwijs
2019 Pneumokokken (13-valent)
 • 3 dosissen
 • 2,4 en 12 maanden
2018 Humaan papillomavirus (HPV) 9 types
 • 2 dosissen
 • meisjes van het 1e jaar secundair onderwijs
2015 Pneumokokken (10-valent)
 • 3 dosissen
 • 2,4 en 12 maanden
2014 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • éénmalig
 • herhalingsvaccinatie
 • alle volwassenen
 • alle zwangeren tijdens elke zwangerschap
2014 Humaan papillomavirus (HPV) 2 types
 • 2 dosissen
 • meisjes van het 1e jaar secundair onderwijs
2010 Humaan papillomavirus (HPV) 4 types
 • 3 dosissen
 • meisjes van het 1e jaar secundair onderwijs
2009 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3e jaar secundair onderwijs)
2007 Pneumokokken (7-valent)
 • 3 dosissen
 • 2,4 en 12 maanden
 • inhaalvaccinatie tot 24 maanden
2004 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1e jaar lager onderwijs)
2004 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)-hepatitis B -Hib
 • 4 dosissen
 • 2,3,4 en 15 maanden
2003 Mazelen-bof-rubella
 • verschuiven vaccinatiemoment van 15 naar 12 maanden
2002 Meningokokken serogroep C
 • 1 dosis
 • 12 maanden
 • inhaalvaccinatie personen geboren tussen 1982 en 2000
2002 Haemophilus influenzae type b
 • 4 dosissen
 • 2,3,4 en 13-18 maanden
2001 Polio-difterie-tetanus
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1e jaar lager onderwijs)
2001 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 4 dosissen
 • 2,3,4 en 13-18 maanden
1999 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • 12-15 maanden
1999 Hepatitis B
 • 3 dosissen pediatrisch, later 2 dosissen volwassenen
 • 12-13 jaar (1e jaar secundair onderwijs)
 • maand 0,1 en 6
 • gestopt in 2008, enkel nog inhaalvaccinatie
1999 Hepatitis B
 • 3 dosissen
 • 4,5 en 13 maanden
1996 Difterie-tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3e jaar secundair onderwijs)
 • om de 10 jaar
1995 Mazelen-bof-rubella
 • 1 dosis
 • 10-11 jaar (5e jaar lager onderwijs
1985 Mazelen-bof-rubella
 • 1 dosis
 • 15 maanden
1981 Tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3e jaar secundair onderwijs)
 • om de 10 jaar
1974 Rubella
 • 1 dosis
 • 11-15 jaar enkel meisjes
 • professionelen met een beroepsrisico
1973 Polio (oraal)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1e jaar lager onderwijs)
1973 Rubella
 • 1 dosis
 • 14-15 jaar enkel meisjes
 • professionelen met een beroepsrisico
1966 Tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • om de 5 jaar
 • inhaalvaccinatie voor volwassenen
1964 Difterie-tetanus
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1e jaar lager onderwijs)
1964 Difterie-tetanus-pertussis (whole cell)
 • 4 dosissen
 • 3,4,5 en 12-15 maanden
1964 Polio (oraal)
 • 3 dosissen
 • personen tot de leeftijd van 40 jaar
 • maand 0,1 en 9
1963 Polio (oraal)
 • 4 dosissen
 • 3.5,4.5,5.5 en 12-15 maanden
1959 Difterie-tetanus-pertussis (whole cell)
 • 4 dosissen
 • 4,5,6 en 18-24 maanden
1958 Polio (injecteerbaar)
 • 3 dosissen
 • personen tussen 6 maanden en 15 jaar

Deze tabel is gebaseerd op hoofdstuk 2 'History of vaccination in Belgium' uit doctoraatsverhandeling van Prof. Dr. Heidi Theeten