Vaccinatiegraad in het onderwijs scheert hoge toppen

  • 22 september 2021

De Vlaamse leerkrachten en scholieren laten torenhoge vaccinatiecijfers noteren. Bij de leerkrachten is de vaccinatiegraad nog hoger dan gemiddeld bij de brede bevolking. In Vlaanderen is er globaal gezien een hoge vaccinatiegraad, mede dankzij de succesvolle campagne die de voorbije maanden gevoerd werd. De cijfers voor de leerlingen en leerkrachten weerspiegelen deze succesvolle vaccinatiecampagne. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke en minister van Onderwijs Ben Weyts reageren tevreden: ‘Dit is geen voldoende, maar wel absoluut een noodzakelijke voorwaarde om het middelbaar onderwijs goed te organiseren.’

Vaccinatiegraad bij leerlingen in het middelbare onderwijs

Zodra het mogelijk werd om kinderen onder de 18 jaar te vaccineren, koos minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke om de vaccinaties te laten doorgaan in de vaccinatiecentra. De start viel midden in de zomervakantie, maar desondanks gingen jongeren massaal in op de uitnodiging om zich te laten vaccineren. Op die manier konden de meesten volledig gevaccineerd aan het schooljaar starten.

Vaccinatiegraad leerlingen middelbare school volgens provincie
Provincie Aantal leeringen (lln) lln gedeeltelijk lln volledig % lln gedeeltelijk % lln volledig
ANTWERPEN 135.816 13.852 86.350 10,20% 63,58%
LIMBURG 64.861 5.442 43.333 8,39% 66,81%
OOST-VLAANDEREN 112.221 11.227 78.901 10,00% 70,31%
VLAAMS-BRABANT 68.813 4.771 45.817 6,93% 66,58%
WEST-VLAANDEREN 85.559 5.899 65.667 6,89% 76,75%
TOTAAL 467.270 41.191 320.068 8,82% 68,50%

 

(Er zijn nog geen representatieve cijfers voor leerkrachten en leerlingen die gedomicilieerd zijn buiten het Vlaams Gewest. Om deze reden zijn hier geen cijfers opgenomen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

In Vlaanderen koos al 83% van de 12-17-jarigen voor een eerste prik, 76% is al volledig gevaccineerd. Als we kijken naar iedereen die naar een middelbare school gaat - waar ook jongeren die ouder dan 17 jaar zijn, deel van uitmaken - dan zitten we aan een vaccinatiegraad van boven de 77% (8.82% + 68.50%) voor eerste en tweede prikken samen. De volledige vaccinatiegraad zal bovendien gradueel blijven toenemen, omdat er in de komende weken nog heel wat tweede prikken gezet worden. Bij de start van het schooljaar zijn scholen in overleg gegaan met de populatiemanagers om vaccinatie via de school mogelijk te maken en op deze manier de algemene vaccinatiegraad bij de leerlingen nog verder op te krikken.

De vaccinatiegraad in de eerste graad is lager dan in de hogere graden, maar dit houdt verband met de leeftijd van de kinderen. De oudere leerlingen kregen hun uitnodiging immers het eerst. Kinderen kunnen op dit moment pas een vaccin krijgen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Kinderen die nog 12 jaar moeten worden, zullen ook na het einde van de vaccinatiecentra op 15 oktober gevaccineerd kunnen worden. Daarbij zullen de eerstelijnszones nauw opvolgen welke jongeren in aanmerking komen voor een vaccin en hen de mogelijkheid aanbieden.

Vaccinatiegraad bij leerkrachten

Ook leerkrachten (kleuter, lager en middelbaar onderwijs) kozen massaal voor het vaccin. Over alle provincies heen is de vaccinatiegraad zelfs nog hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad voor de volwassen bevolking in de respectievelijke provincie.

Vaccinatiegraad leerkrachten onderwijs volgens provincie
Provincie Aantal leerkrachten (lkn) lkn gedeeltelijk lkn volledig % lkn gedeeltelijk % lkn volledig % 18+ gedeeltelijk % 18+ volledig
ANTWERPEN 58.051 358 54.674 0,62% 94,18% 1,71% 88,37%
LIMBURG 26.769 161 25.311 0,60% 94,55% 1,50% 90,17%
OOST-VLAANDEREN 46.076 254 43.635 0,55% 94,70% 1,71% 91,11%
VLAAMS-BRABANT 27.252 123 25.505 0,45% 93,59% 1,59% 88,53%
WEST-VLAANDEREN 34.372 175 32.713 0,51% 95,17% 1,21% 92,14%
TOTAAL 192.520 1.071 181.838 0,56% 94,45% 1,57% 89,97%

 

 

 

 

 

 

 

 

Verband met besmettingen

Het effect van vaccinatie is ook duidelijk op de uitbraken en besmettingen in de middelbare scholen. Een eerste analyse toont een zichtbaar verband tussen het aantal scholen met besmettingen en de vaccinatiegraad van deze gebieden. Er zijn ook beduidend minder omvangrijke besmettingsclusters in middelbare scholen in gebieden met een hoge vaccinatiegraad bij de jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Kaart Vlaanderen  met overzicht van besmette personen binnen de middelbare scholen in het Vlaamse onderwijs op 22 september 2021

De bovenstaande kaart toont de besmette personen (leerkrachten en leerlingen) binnen de middelbare scholen in het Vlaamse onderwijs. Deze worden vergeleken met de achterliggende vaccinatiegraad van de 12-tot 18-jarigen op niveau van de eerstelijnszone.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “De risico’s voor een 12- tot -18-jarige om zwaar ziek te worden van een Covid-19-besmetting zijn klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk: je beschermt immers niet alleen jezelf, maar ook je familieleden en vrienden. Ik ben tevreden dat zoveel jongeren ingegaan zijn op de vaccinatie. Hoe meer zij zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Daarom is het ook belangrijk dat leerkrachten zich laten vaccineren, zodat ze beter beschermd zijn.”

Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts: “Ik ben fier op onze leerkrachten en leerlingen. Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs. Wanneer bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan. Alleen zo motiveer je mensen voor een tweede of een eerste prik en kan je de vaccinatiegraad op een positieve manier nog een extra boost geven.