Vaccinatiecertificaat COVID-19

Vanaf 1 juli 2021 kan je binnen Europa gebruik maken van je persoonlijke vaccinatiecertificaat. Dat maakt deel uit van het officiële ‘EU Digitaal COVID-certificaat’, naast het testcertificaat en het herstelcertificaat. Het is één van de manieren waarop je je corona-status kan aantonen. Zo zal reizen binnen Europa weer een stuk makkelijker worden.

Ontdek hier alles over het vaccinatiecertificaat en de andere COVID-certificaten

Bewijs van vaccinatie tegen COVID-19

Het vaccinatiecertificaat toont aan dat je deels of volledig bent gevaccineerd. Je ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. Het certificaat is volledig gratis.

Informatie over je vaccinatiestatus komt van Vaccinnet, het registratiesysteem van de Vlaamse overheid voor vaccinaties. De zorgverlener die je de prik gaf, registreert jouw gegevens in die databank en zorgt er zo mee voor dat je een officieel vaccinatiecertificaat kan aanvragen.

Opgelet: Het vaccinatiekaartje dat je ontvangt onmiddellijk na je vaccinatie is geen officieel vaccinatiebewijs.

Je vaccinatiecertificaat aanvragen 

Je vaccinatiecertificaat is in principe beschikbaar vanaf 48u na je vaccinatie (in uitzonderlijke gevallen kan het tot 7 dagen na je vaccinatie duren); dit is grotendeels afhankelijk wanneer het vaccinatiecentrum de gegevens invoert in de centrale vaccinatiedatabank. Meestal doet het vaccinatiecentrum dat nog de dag zelf, maar soms ook pas één of twee dagen later. Van zodra die gegevens opgeladen en verwerkt zijn, kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe

Een papieren versie aanvragen

Je kan een papieren versie van je vaccinatiecertificaat aanvragen met je rijksregisternummer via een helpdesk van de Vlaamse overheid op het nummer 078 78 78 50. Je ontvangt het certificaat dan enkele dagen later per post. Je kan het certificaat 24/7 via het keuzemenu. Een voorlichter spreken kan op weekdagen tussen 9 en 19 uur en op zaterdag tussen 10 en 18 uur.

Heb je dringend een vaccinatiecertificaat nodig? Dan download je het best je digitale exemplaar. Dat is altijd de snelste manier.

Geldig tot juli 2022

Op dit moment is het vaccinatiecertificaat geldig tot 1 juli 2022. 

Het is nog niet duidelijk hoelang vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. Er is nu geen einddatum opgenomen voor de werking van de vaccinatie. Het kan zijn dat in de toekomst een nieuwe vaccinatie nodig is om de bescherming op peil te houden.

Extra vaccin of boostervaccin gekregen

Wie een extra vaccindosis krijgt, ontvangt hiervoor een nieuw vaccinatiecertificaat.

 • Ben je 64 jaar of jonger, dan zal je nieuwe certificaat pas 14 dagen na de prik bruikbaar zijn. Tot dan zal het certificaat rood scannen. Het certificaat zal dosis 2/2 vermelden met de naam van het toegediende vaccin (Pfizer of Moderna) en de prikdatum. Dat doen we om de privacy van risicopatiënten te beschermen. Als in het certificaat zou staan dat dit de derde prik is, kunnen mensen die het certificaat zien vermoeden dat iemand risicopatiënt is. Tijdens de eerste 14 dagen, kan je het certificaat van je basisvaccinatie gebruiken. Dat is en blijft een geldig certificaat en zal groen kleuren als het wordt voorgelegd. Nadien kan je ook het certificaat van de extra prik gebruiken, dat zal een langere geldigheid hebben.
 • Ben je 65 jaar of ouder, dan vermeldt je nieuwe certificaat dosis 3/2 of 2/1 waarbij de noemer staat voor het aantal dosissen van uw basisvaccinatie en de teller het totaal aantal ontvangen dosissen. Dit certificaat is onmiddellijk bruikbaar.

Vaccinatie is geen voorwaarde om te reizen

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht in België. Het is en wordt ook géén voorwaarde om binnen de Europese Unie (EU) te reizen. Je zal ook een EU digitaal COVID-certificaat kunnen krijgen met een negatieve testuitslag of een bewijs van herstel.

Geldig in alle EU-lidstaten

Het vaccinatiecertificaat is vanaf 1 juli 2021 officieel bruikbaar in alle EU-lidstaten, net zoals het testcertificaat en het herstelcertificaat.
Controleer voor je vertrek de regels die het land van je bestemming hanteert. Per land zijn immers afwijkende regels mogelijk. EU-landen kunnen bijvoorbeeld een beperkte periode na datum van volledige vaccinatie vereisen voor het vaccinatiecertificaat geldig wordt, omdat dan pas de bescherming optimaal is.

Lees de reisadviezen op de Europese website Re-open EU of op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Gevaccineerd in het buitenland?

Als je gevaccineerd bent in het buitenland moet je voldoen aan volgende 3 voorwaarden om je vaccinatie in België te registeren en zo een vaccinatiecertificaat te kunnen krijgen:

 1. Je bent gevaccineerd met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of je bent gevaccineerd met Covishield.
 2. Als gevaccineerde:
  • heb je de Belgische nationaliteit;
   OF
  • heb je je hoofdverblijfplaats in België;
   OF
  • leef je als partner samen  met of ben je het kind van iemand met de Belgische nationaliteit of iemand die zijn/haar hoofdverblijfplaats in België heeft;
   OF
  • werk of studeer je in België.
 3. Je kan een betrouwbaar bewijs van je buitenlandse vaccinatie voorleggen met vermelding van het gebruikte vaccin, de toegediende dosis en de datum van vaccinatie.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je contact opnemen met je huisarts om je vaccinatie te laten registreren.

Opgelet, ook in het geval van buitenlandse vaccinaties krijg je pas een certificaat na volledige vaccinatie. Wie bijvoorbeeld 1 vaccinatie uit het buitenland laat registreren, voor een vaccin waarvoor 2 dosissen nodig zijn voor een volledige vaccinatie (volgens het Belgische vaccinatieschema), kan nog geen certificaat van volledige vaccinatie ontvangen.

Huisartsen kunnen sinds 23 juni een vaccinatie én alle correcte gegevens (landcode en CNK-code) invoeren in de centrale vaccinatiedatabank. Vóór 23 juni kon er enkel een eerder 'algemene' registratie gebeuren. Die vaccinaties werden dan wel opgenomen in bepaalde statistieken (bepalen vaccinatiegraad bijvoorbeeld), maar geven geen recht op een certificaat. Heb je vóór 23 juni een algemene registratie laten doen? Dan moet je je opnieuw bij je Belgische huisarts melden om de registratie te laten aanvullen. Wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt er een certificaat.

Deze procedure is van toepassing voor alle buitenlandse vaccinaties, zowel binnen als buiten de EU.

COVID Safe ticket voor evenementen

Sinds 13 augustus 2021 wordt het COVID-certificaat ook ingezet om in België grote evenementen veilig te kunnen laten doorgaan. Men spreekt dan over het COVID Safe Ticket (CST). Om toegang te krijgen tot het evenement, moet je een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen, een negatieve testuitslag of een bewijs dat je hersteld bent van corona.

Je kan je COVID Safe Ticket tonen via de CovidSafe-app.

Lees meer over het COVID Safe Ticket

Meer info en contact