Vaccinatiecentra starten deze week met vaccinaties van zorgpersoneel

  • 15 februari 2021

De 95 vaccinatiecentra starten deze week met het vaccineren van het zorgpersoneel. Vrijdag vond in het vaccinatiecentrum van Beringen-Tessenderlo een laatste test plaats van de registratiesystemen en werden nog een aantal scenario’s doorlopen. Ook in het vaccinatiedorp van Antwerpen werden vrijdag de eerste vaccins van AstraZeneca toegediend en de stapsgewijze handleiding over het vaccin gefinaliseerd. Deze week zullen er 10.500 AstraZeneca-vaccins worden verdeeld over huisartsen, tandartsen en thuisverpleegkundigen.

Minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke: “Vrijdag hadden we een laatste algemene repetitie, vanaf deze week kunnen de vaccinatiecentra aan de slag. Dat is vroeger dan voorzien. De samenwerking tussen de eerstelijnszones en lokale besturen komen nu tot een mooi resultaat.”

In het vaccinatiecentrum van Beringen-Tessenderlo zullen vandaag de eerste 100 zorgverleners hun vaccin kunnen krijgen. De komende dagen zullen de vaccins ook geleverd worden in de overige vaccinatiecentra. De meeste centra zullen 100 vaccins ontvangen, enkele grotere centra krijgen er meer.

Burgemeesters van Beringen Thomas Vints en Tessenderlo Fons Verwimp zijn trots dat er vandaag al gestart kan worden met vaccineren in Beringen: “Het is een enorme eer dat we als eerste deze week van start mogen gaan, er is hard gewerkt om het vaccinatiecentrum op zo’n korte tijd volledig klaar te stomen. Ook Zorg en Gezondheid heeft ons de nodige ondersteuning geboden om vandaag op te starten. Daarom een welgemeende dankjewel aan alle helpende handen en ook iedereen die zich als vrijwilliger heeft opgegeven. Samen zetten we nu enkele belangrijke stappen  naar een nieuwe, coronavrije wereld. We zijn er klaar voor!”

Ondertussen werden om en bij de 11.000 huisartsen en thuiszorgpersoneel uit de eerste lijn gevaccineerd, en dit gelijktijdig met de woonzorgcentra. Volgende week zullen de overige zorgverleners uit de eerste prioritaire groep ook hun vaccin krijgen. In de weken die daarop volgen, zullen nog meer dan 100.000 welzijns- en zorgverleners van verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn uitgenodigd worden voor een vaccinatiemoment.

Voorlopig werken de vaccinatiecentra enkel met vaccins van AstraZeneca. Dat betekent dat ze voorlopig enkel zorgverleners tot en met 55 jaar ontvangen. Voor de oudere zorgverleners is nog overleg met de ziekenhuizen om te bekijken of ze daar gevaccineerd kunnen worden.

Uitnodigen en reservatie

De vaccinatiecentra krijgen elke week van Zorg en Gezondheid een bericht hoeveel vaccins ze ontvangen om in de daaropvolgende weken toe te dienen. Op basis van die aantallen, kunnen ze zich organiseren om voldoende personeel te voorzien en de vaccinatielijnen in elk centrum voor te bereiden.

  1. De vaccinatiecentra sturen vervolgens de uitnodigingen uit per sms, e-mail en brief naar de doelgroepen die gepland staan in die weken.
  2. Die uitnodigingen worden een tweetal weken voor het vaccinatiemoment verstuurd naar de te vaccineren persoon.
  3. Op de uitnodiging staat een voorstel van dag en uur dat gereserveerd wordt voor de vaccinatie van de persoon, zowel voor de eerste als de tweede vaccinatie.
  4. De persoon die de uitnodiging ontvangt, heeft drie opties: men voorstel online of telefonisch bevestigen (1), wijzigen (2) of annuleren indien men niet gevaccineerd wil of kan worden (3). Elk vaccinatiecentrum bouwt een telefonische helpdesk uit waar de burger naar kan bellen om te helpen bij het bevestigen of aanpassen van de reservatie voor vaccinatie. Ook de Vlaamse infolijn zal telefonisch beschikbaar zijn om alles in goede banen te leiden.
  5. De te vaccineren persoon dient zich met zijn reservatie aan bij het vaccinatiecentrum op het juiste moment en doorloopt de vaccinatielijn.

De uitnodigingen per brief worden via BPost verstuurd door de Vlaamse overheid.

Voor deze uitnodigingen en reservaties maken de vaccinatiecentra gebruik van het IT-systeem 'Doclr' dat speciaal daarvoor werd ontwikkeld. De centra beschikken ook over toepassingen om hun vaccinvoorraad te beheren en hun personeelsplanning op te maken. De voorbije week konden alle vaccinatiecentra er al mee testen en konden ze ook een aantal scenario’s doorlopen, waarbij mensen zich aanmelden in het centrum voor vaccinatie. Daarbij kon ook geoefend worden wat te doen als iemand te vroeg of te laat zich aanmeldt, zonder reservatie, met taalproblemen, een doof of blind persoon enzoverder.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Ik krijg veel mails van bezorgde burgers die vragen waarom we niet sneller kunnen vaccineren, maar de realiteit is verpletterend: je kan maar vaccineren met de vaccins die je ter beschikking hebt, en dat zijn er op dit moment te weinig. Wat wel vaststaat, is dat Vlaanderen klaar is om dagelijks meer dan 120.000 vaccins te zetten. Zodra we voldoende voorraden hebben, zal dit in de mate van het mogelijke gebeuren.’