Vaccinatie zorgpersoneel eerste lijn gaat vanaf 15 februari verder in vaccinatiecentra

  • 2 februari 2021

Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen zal structureel verder gezet worden vanaf de week van 15 februari. Ongeveer 50.000 zorgverleners zullen vanaf midden februari uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in hun eerstelijnszone.

In de vaccinatiestrategie kregen eerstelijnszorgverleners dezelfde prioriteit als het personeel in de ziekenhuizen. Wegens hun vele patiëntencontacten lopen zij immers een hoger risico om besmet te geraken.

Daarom kregen de woonzorgcentra de voorbije weken al de instructie om vaccindosissen die ze te veel hadden, toe te dienen aan de eerstelijnszorgverleners in hun regio. Op die manier werden al ongeveer 5.800 (huis)artsen en 4.300 thuisverpleegkundigen gevaccineerd. Ook 730 verzorgenden uit de thuiszorg en 320 tandartsen en mondhygiënisten kregen al een eerste prik.

Vanaf de week van 15 februari zal de vaccinatie van deze zorgverleners verder gezet worden in de vaccinatiecentra. Omwille van de beperkte leveringen aan vaccins de komende weken is in nauw overleg met de verschillende sectoren binnen de ruime eerstelijnsgezondheidszorg een prioritering gebeurd.

Eerste groep vanaf midden februari

Een eerste groep uit de eerste lijn die uitgenodigd worden zijn de zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten.

Het gaat om

  • de huisartsen,
  • thuisverpleegkundigen,
  • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
  • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben, namelijk neus-keel-oor, pneumo & pediatrie
  • tandartsen en mondhygiënisten
  • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • de medewerkers van de overheid en de het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen. 

In totaal gaat het om ongeveer 60.000 mensen, waarvan er ongeveer 11.000 dus al een eerste dosis ontvangen hebben. Zij zullen een uitnodiging krijgen om zich vanaf de week van 15 februari te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.

Zorgverleners uit andere beroepsgroepen

Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en belangrijke zorg- en dienstverlening. Er is door Zorg en Gezondheid een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook gevaccineerd moeten worden. Deze lijst is terug te vinden op laatjevaccineren.be.

In totaal gaat het hier om ongeveer 170.000 personen. Zij zullen na het de eerste groep uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend. De namenlijsten voor elke beroepsgroep worden nu zo goed als mogelijk samengesteld op basis van bestaande lijsten. Een netwerk van liaisons per beroepsgroep in elke eerstelijnszone wordt geïnstalleerd om individuele personen toe te voegen.

Eerste vaccinaties in de vaccinatiecentra

De vaccinaties van het zorgpersoneel zullen dus de eerste vaccinaties zijn die gegeven worden in de vaccinatiecentra. Zo goed als alle vaccinatiecentra hebben aangegeven operationeel te kunnen zijn tegen 15 februari. In overleg met de vaccinatiecentra worden deze vaccinaties en de uitnodigingen nu voorbereid. Met de vaccinatie van de zorgverleners kunnen de vaccinatiecentra, na hun dry-runs, hun werking in de praktijk verder te verfijnen. Anderzijds is het een kans voor de zorgverleners om een vaccinatiecentrum zelf te ervaren, zodat ze er later ook hun patiënten over kunnen informeren.

Dit betekent nog niet dat alle vaccinatiecentra continu open zullen zijn. Voor deze nog beperkte doelgroep zullen de vaccinatiecentra zich organiseren om zo efficiënt mogelijk de vaccinaties in te plannen met het nodige aantal openingsdagen en vaccinatielijnen.

Meer over de vaccinatie van de eerste lijn