Vaccinatie voor VAPH-voorzieningen volop in voorbereiding

  • 9 februari 2021

Vanaf 18 februari zal de vaccinatie starten in de voorzieningen voor personen met een handicap. Het gaat om 49.000 mensen met handicap en personeel verbonden aan residentiële zorgaanbieders.

Momenteel loopt de bevraging door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bij de vergunde, residentiële zorgaanbieders en ouderinitiatieven voor personen met een handicap over hun aantal benodigde vaccins en de locaties waar zij de vaccinaties zullen organiseren. Ook de personen die een overeenkomst hebben met een residentiële zorgaanbieder worden mee opgenomen, ook al verblijven zij voorlopig mogelijk (nog) thuis. Ze zullen wel voor beide prikmomenten aanwezig moeten zijn in de voorziening.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “De bewoners en het personeel van voorzieningen voor personen met een handicap hebben de voorbije maanden ook sterk geleden onder het coronavirus. De vaccinatie is een eerste stap naar een wereld die we normaal kennen, maar voorlopig zullen we alle maatregelen nog even moeten respecteren.”

Planning

Op basis van de gegevens zal de planning verder opgemaakt worden, om vanaf 18 februari deze vaccinatie over heel Vlaanderen uit te rollen. Uiteraard wordt hier ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van de vaccins. Bij een uitbraak in een voorziening word( het vaccinatiemoment verplaatst naar een later moment. 

Momenteel worden eerst de vaccinaties ingepland van de gebruikers die dag en nacht verblijven in de voorziening in de residentiële voorzieningen. De timing voor de gebruikers van de dagcentra en de diensten Zelfstandig wonen is momenteel nog niet gekend. Het personeel dat zorgcontacten heeft, zal mee uitgenodigd worden met alle eerstelijnsprofessionals in de vaccinatiecentra.

De toestemming tot vaccinatie werd al gevraagd door elke zorgaanbieder. De meesten, zowel personeelsleden als bewoners, willen zich laten vaccineren.