Vaccinatie tegen kinkhoest

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
8 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
12 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
16 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
15 maanden difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
6 jaar
(1ste leerjaar lager onderwijs)
difterie, tetanus, kinkhoest, polio  Tetravac
14 jaar
(3de jaar secundair onderwijs)
difterie, tetanus en kinkhoest  Boostrix
levenslang (om de 10 jaar) difterie, tetanus en kinkhoest  Boostrix

* Haemophilus influenzae type b

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen kinkhoest, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van je leeftijd kan het gaan om verschillende vaccins. Je arts kan je hiervoor een voorstel formuleren.

Herhalingsvaccinatie als volwassene

Ook als je als kind volledig gevaccineerd bent, is het aangeraden om de vaccinatie tegen kinkhoest te herhalen wanneer je in contact komt met zuigelingen:

  • specifiek voor zwangere vrouwen wordt aanbevolen om je tijdens elke zwangerschap te laten vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, om voldoende beschermende antistoffen door te geven aan je baby nog voor de geboorte
  • jonge ouders, naaste familiecontacten en al wie voor kleine kinderen zorgt (ook babysitters en grootouders);
  • verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven.

Ter gelegenheid van de volgende herhalingsinenting tegen difterie en tetanus wordt in Vlaanderen sinds juli 2014 een combinatievaccin met kinkhoestcomponent gebruikt.

eurotekenDeze vaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.