Vaccinatie tegen HPV

Vaccinatie tegen HPV wordt aangeboden aan jongeren (meisjes en jongens) om kankers te helpen voorkomen die door HPV veroorzaakt worden. Het gaat vooral om baarmoederhalskanker maar ook andere kankers van de aars en van de schaamstreek en sommige mond- en keelkankers. Daarnaast beschermt één van de 2 vaccins die in België verkrijgbaar zijn ook tegen wratten van de aars en de schaamstreek.

De vaccinatie is vooral doeltreffend vóór je met het virus in aanraking komt. Omdat besmetting mogelijk is door intiem en seksueel contact, wordt vaccinatie het best zo vroeg mogelijk gestart. Volledige vaccinatie bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar voor de aanbevolen leeftijdsgroep (1ste jaar secundair onderwijs of overeenkomstige leeftijdsgroep (geboren in 2007) in het buitengewoon onderwijs).

Vaccinatie tegen HPV maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
12 jaar

infecties en letsels veroorzaakt door humaan papillomavirus types 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58 en genitale wratten veroorzaakt door types 6 en 11

Gardasil 9
12 jaar
(6 maanden na 1ste prik)

infecties en letsels veroorzaakt door humaan papillomavirus types 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58 en genitale wratten veroorzaakt door types 6 en 11

Gardasil 9

Lees ook meer over de verschillende vaccins tegen HPV.

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen HPV, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Vraag raad aan je arts.

De vaccins tegen HPV kunnen op hetzelfde moment toegediend worden als de vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest of vaccinatie tegen hepatitis B of tegen hepatitis A en B. Ze mogen niet op hetzelfde moment van andere vaccinaties toegediend worden omdat hierover geen gegevens beschikbaar zijn (dus bv. niet samen met vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella).

Als een vaccinatie gestart is met een bepaald merk HPV-vaccin dan moet de rest van de reeks ook afgewerkt worden met hetzelfde vaccin.

eurotekenDeze vaccins zijn gratis als je arts ze via Vaccinnet bestelt. De gratis vaccins tegen HPV mogen enkel gebruikt worden voor de vaccinatie van meisjes en jongens in het 1ste jaar secundair onderwijs en voor sommige richtingen in het Buitengewoon Onderwijs (jongeren geboren in 2007). Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Voor oudere meisjes kunnen vaccins op voorschrift aangekocht worden in de apotheek. Hierbij geldt mogelijk een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV en de mutualiteit. Voor meisjes tussen 12 en 18 jaar is er een regeling via het RIZIV, voor jongens (nog) niet. Bespreek dit met je arts.

icoon voor spuit
Aanbevolen voor
rugzak: 4-18 jaar Meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs of gelijkgesteld

 

Gratis voor
rugzak: 5-18 jaar Meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs of gelijkgesteld