Vaccinatie COVID-19 voor professionals

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie? Op deze website plaatsen we informatie voor uitvoerders zodra die beschikbaar is.

COVID-19-vaccinatie in de ouderenzorg

De eerste vaccins zullen vanaf 5 januari 2021 naar de ouderenzorg gaan. De vaccinatiestrategie geeft absolute voorrang aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf type 1. De logistieke en praktische organisatie van de vaccinatie in de woonzorgcentra wordt momenteel nog verder uitgewerkt

Zorgraden en lokale besturen - opstart vaccinatiecentra

De zorgraden en de lokale besturen hebben in het hele vaccinatieverhaal, en in het bijzonder voor de coördinatie van de vaccinatiecentra, een belangrijke rol op te nemen. Samenwerking tussen lokale besturen en actoren in de eerste lijn is hierbij de sleutel tot succes. 

Vaccinnet

Vaccinnet wordt het centrale platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel België. Omdat alle registraties van COVID-19-vaccinaties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt Vaccinnet - het registratiesysteem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid - uitgerold naar andere regio’s in België en opengesteld voor andere gebruikersgroepen, zoals de woonzorgcentra.

De rol van Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid bereidt zich voor op de uitvoering van de coronavaccinatie. Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het nieuwe coronavirus is, wordt dit snel en zorgvuldig ingezet voor vaccinatie van de doelgroepen.