Twee weken snellere start voor vaccinatie 65’+ers

  • 3 maart 2021

Door het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65’+ers, kan deze doelgroep twee weken sneller dan voorzien uitgenodigd en gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra. In Vlaanderen kunnen zo 18.900 65’+ers gevaccineerd worden de week van 15 maart, te beginnen met de oudsten. Aanvankelijk was pas voorzien om in de week van 29 maart met hen te starten. Door minder reserve aan te houden aan Pfizer-vaccins, wordt nog bijkomend versneld eind maart. Intussen blijven alle beschikbare Pfizer-vaccins ingezet worden in zorgvoorzieningen, o.a. om ook 65’+ers te vaccineren in de assistentiewoningen.

Inzet AstraZeneca voor 65+

Op basis van gegevens uit recente studies heeft de Hoge Gezondheidsraad kunnen evalueren dat het AstraZeneca-vaccin zeer doeltreffend is om zware ziekte en overlijdens te voorkomen bij 65’+ers. Met het Pfizer- en Moderna-vaccin erbij, betekent dat er nu drie veilige, goed werkende en evenwaardige vaccins zijn om deze meest kwetsbare doelgroep mee te vaccineren.

Dankzij de inzet van het AstraZeneca-vaccin kunnen de eerste 65’+ers al uitgenodigd worden in de vaccinatiecentra voor vaccinatie in de week van 15 maart. In totaal zullen de vaccinatiecentra deze week nog 95.600 mensen kunnen uitnodigen voor vaccinatie in de week van 15 maart:

  • Volgens de schattingen moeten in de week van 15 maart nog 76.600 zorgverleners gevaccineerd worden,
  • Er zullen dus ook minstens 18.900 65’+ers kunnen worden uitgenodigd voor vaccinatie in de week van 15 maart. Vaccins die niet kunnen worden toegediend aan zorgverleners, moeten ook zoveel als mogelijk naar 65’+ers gaan.

Deze aantallen houden al rekening met een zeer late onaangekondigde melding van AstraZeneca dat ze deze week 13.900 vaccins minder leveren voor Vlaanderen.

Deze timing  betekent een versnelling van twee weken. Aanvankelijk was voorzien de 65’+ers uit te nodigen in de vaccinatiecentra in de week van 29 maart..

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke: “Nu we voldoende data hebben om met zekerheid te kunnen zeggen dat het AstraZeneca-vaccin ook onze ouderen beschermt tegen de zwaarste gevolgen van COVID-19, kunnen we deze doelgroep versneld vaccineren. Het is uiterst belangrijk om deze mensen zo snel mogelijk te kunnen beschermen. De vaccinatie in de woonzorgcentra bewijst dat de vaccins werken: we zien daar veel minder uitbraken, minder ziekenhuisopnames en minder overlijdens. Ook voor de jongeren en de rest van de samenleving is het goed nieuws dat we de ouderen sneller kunnen beschermen. Zo verminderen we immers de druk op onze ziekenhuizen en zorgverleners, wat dan weer als gevolg heeft dat we sneller versoepelingen kunnen overwegen. “

Verder vaccineren in zorgvoorzieningen

Naast de vaccinatiecentra gaat ook de vaccinatie de in de zorgvoorzieningen onverminderd verder.

  • De Pfizer-vaccins die deze en komende weken beschikbaar komen, gaan naar de ziekenhuizen en voorzieningen met een handicap en andere zorgvoorzieningen waar eerste en tweede dosissen gepland staan.
  • In de ziekenhuizen staan deze week ook vaccinaties met AstraZeneca en Moderna gepland.
  • In de assistentiewoningen worden de Pfizer-vaccins deze week en ook de komende weken al ingezet voor de vaccinatie van oudere personen.
  • In de vaccinatiecentra waren ook al ongeveer 12.500-Pfizer-vaccins voorzien voor de vaccinatie van eerstelijnszorgverleners ouder dan 55 in de week van 8 maart.

In de vaccinatieteller op www.laatjevaccineren.be kan je elke week volgen hoeveel vaccins van welk type waar gepland staan om toe te dienen.

Voorlopig blijft het wel de bedoeling de tweede dosis van Pfizer te geven na 21 dagen. De beslissing dat het interval tussen eerst en tweede dosis kan verlengd worden naar 35 dagen, betekent wel dat er meer risico genomen kan worden in de planning en niet alle tweede dosissen gereserveerd blijven.

Zorg en Gezondheid was al begonnen met het afbouwen van voorraden Pfizer voor de tweede dosis. Door dat nog verder te doen en enkel voorraad te houden voor vaccinaties 1 week vooruit, kunnen de vaccinatiecentra in de week van 29 maart meer vaccinaties met Pfizer toedienen, die anders gepland waren voor de week van 5 april.