Toelichting CSV-bestand open data

In het CSV-bestand kan je de huidige vaccinatiegraad op niveau van elke gemeente en leeftijdscategorie raadplegen. Deze gegevens zijn geaggregeerd op basis van leeftijdscategorie per 10 jaar en geven het aantal eerste en tweede toegediende vaccinaties weer.

Je downloadt het bestand zoals het op dat moment in de database zit. Telkens als je op de link klikt, krijg je het meest recente cijfer. Nieuwe cijfers worden dagelijks rond 8u15 verwacht.

Legende databestand

Naam Toelichting
NIS_CD De NIS-code van de gemeente
GENDER_CD Het geslacht
AGE_CD De leeftijdscategorie (0-9, 10-19, ...)
ADULT_FL (18+) Is het een volwassenen (0 = neen, 1 = ja)
SENIOR_FL (65+) Is het een senior (0 = neen, 1 = ja)
POPULATION_NBR Bevolkingsaantal per leeftijdscategorie van de gemeente
MUNICIPALITY Naam van de gemeente
PROVINCE Naam van de provincie
REGION Naam van de regio
EERSTELIJNSZONE Naam van de eerstelijnszone
PARTLY_VACCINATED_AMT Aantal dat enkel 1e dosis ontving (deels gevaccineerd)
FULLY_VACCINATED_AMT Aantal dat 2 doses ontving (volledig gevaccineerd)
PARTLY_VACCINATED_AZ_AMT Aantal dat enkel 1e dosis AstraZeneca ontving (deels gevaccineerd met AZ)
FULLY_VACCINATED_AZ_AMT Aantal dat 2 doses AstraZeneca ontving (volledig gevaccineerd met AZ)
PARTLY_VACCINATED_PF_AMT Aantal dat enkel 1e dosis Pfizer-BioNTech ontving (deels gevaccineerd met PF)
FULLY_VACCINATED_PF_AMT Aantal dat 2 doses Pfizer-BioNTech ontving (volledig gevaccineerd met PF)
PARTLY_VACCINATED_MO_AMT Aantal dat enkel 1e dosis Moderna ontving (deels gevaccineerd met MO)
FULLY_VACCINATED_MO_AMT Aantal dat 2 doses Moderna ontving (volledig gevaccineerd met MO)
FULLY_VACCINATED_JJ_AMT Aantal dat 1 dosis Johnson&Johnson ontving (volledig gevaccineerd met J&J)

Het totale aantal inwoners per leeftijd is gebaseerd op de bevolkingscijfers van 2020 (laatst gepubliceerde cijfers van Statbel). Intussen zijn mensen natuurlijk weer wat ouder geworden. In kleinere leeftijdscohortes zoals de 90+’ers kan er daardoor een vaccinatiegraad van meer dan 100% bereikt worden.

Contact

Problemen in verband met deze data kan je melden via ZorgAtlas@vlaanderen.be