Toegang tot Vaccinnet aanvragen als zorgvoorziening voor de registratie van vaccinaties

Om een account voor je zorgvoorziening aan te maken in Vaccinnet hebben wij je gegevens nodig. Via dat account krijgt de persoon die vaccins zal registreren voor je voorziening toegang tot Vaccinnet.

 

Voorziening
Gebruik geen leestekens.
Verantwoordelijke arts
De verantwoordelijke arts kan medewerkers koppelen aan de voorziening die toegang hebben tot Vaccinnet onder zijn of haar verantwoordelijkheid.
Gebruik geen leestekens of spaties.