Symptomen, besmetting en behandeling van mazelen

Ziekteverschijnselen

  • De eerste verschijnselen van mazelen zijn vaak koorts, hoesten en rode ogen.
  • Na enkele dagen verschijnt een rode, wat ruw aanvoelende huiduitslag in het gezicht, de nek en de hals. Die verspreidt zich verder over heel het lichaam. De vlekken vervloeien geleidelijk tot een algemene roodheid.
  • Bij 10 tot 20% van de gevallen treden complicaties op, zoals een oor- of longontsteking. Heel soms treedt acute hersenontsteking op. Dat kan dodelijk zijn of blijvende schade veroorzaken.
  • De eerste symptomen treden gewoonlijk 10 tot 12 dagen na besmetting op.

Besmetting

  • Mazelen wordt veroorzaakt door het mazelenvirus (morbillivirus).
  • Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht en kan je besmet raken.
  • Je bent besmettelijk van ongeveer 4 dagen voor tot 4 dagen na het optreden van de ziekteverschijnselen. Je bent dus besmettelijk voor je je ziek voelt of er ziek uitziet.

Behandeling

Er bestaat geen behandeling tegen mazelen. Je kan alleen de symptomen verzachten met medicatie. Meestal kan je thuis blijven om te genezen. Soms is een opname in het ziekenhuis nodig.