Symptomen, besmetting en behandeling van kinkhoest

Symptomen

Typische verschijnselen van kinkhoest zijn:

 • Verkoudheid, koorts en droge hoest.
 • Hoestaanvallen, vooral ’s nachts. De hoestaanvallen gaan gepaard met een gierend geluid bij inademing en het opgeven van taai slijm. De hoestbuien kunnen 3 tot 4 maanden blijven doorgaan.
 • Braakneigingen bij het hoesten.

Te vroeg geboren of pasgeboren baby’s kunnen soms helemaal geen last hebben van hoesten, maar vertonen wel andere symptomen:

 • onderbrekingen van de ademhaling (apneu) en blauw aanlopen (cyanose)
 • voedingsstoornissen en groeiachterstand

Kinkhoest kan leiden tot:

 • neus- en keelbloedingen
 • zuurstofgebrek door de hoestbuien
 • longontsteking
 • hersenletsel
 • overlijden

De eerste symptomen treden gewoonlijk 7 à 10 dagen en ten laatste 21 dagen na besmetting op.

Besmetting

 • Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis.
 • Door hoesten, niezen en praten komt de bacterie in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet raken. Besmette druppeltjes kunnen ook via de handen worden overgedragen.
 • Kinkhoest is besmettelijk vanaf de eerste symptomen (verkoudheid) tot ongeveer 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Behandeling

 • Antibiotica. Soms nemen de andere gezinsleden ook best medicatie om verdere infecties te voorkomen.
 • Probeer de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.
  • Probeer het kind zo rustig mogelijk te houden tijdens een hoestbui omdat bij gespannenheid de ademhaling moeilijker verloopt.
  • Zet het kind rechtop in bed.
  • Geef kleine porties licht verteerbaar voedsel als eten braakneigingen opwekt.

Soms is omwille van de ademhalingsmoeilijkheden een ziekenhuisopname noodzakelijk, vooral bij zuigelingen.