Symptomen, besmetting en behandeling van hepatitis A

Ziekteverschijnselen

Bij kinderen verloopt hepatitis A vaak zonder ziektetekens of met heel milde griepachtige verschijnselen. Volwassenen krijgen vrijwel altijd geelzucht als ze besmet raken. Hoe ouder je bent, hoe heftiger de klachten meestal zijn. Veel volwassenen zijn langer dan een maand zwaar ziek.

Mogelijke klachten zijn:

  • moeheid, slapheid,
  • verminderde eetlust,
  • hoofdpijn,
  • misselijkheid, 
  • koorts.

Als de klachten afnemen, kan de urine donker en de ontlasting lichter worden. Ook het wit van de ogen en de huid kan geel verkleuren - vandaar de benaming geelzucht.

De eerste symptomen treden 2 tot 7 weken na besmetting op. Meestal duren de klachten 2 tot 4 weken, en worden ze gevolgd door een periode van vermoeidheid.

Besmetting

  • Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het komt voor in de ontlasting van besmette personen. Het kan ook heel gemakkelijk lange tijd buiten het lichaam overleven in vervuild water, ongeschild fruit, mosselen, oesters… of op handvatten van toiletdeuren (en dan op je hand, op je glas en in je lijf). Het virus gaat niet dood door bevriezing.
  • Besmetting gebeurt bijna altijd via de mond (eten of drinken van besmet voedsel of water).
  • Je bent besmettelijk van 1 week vóór tot 1 week na het begin van de klachten (koorts of geelzucht). Je bent dus al een week besmettelijk voordat je ziek wordt.

Behandeling

  • Er bestaat geen behandeling tegen hepatitis A.
  • Je vermijdt het best alcohol, drugs en sommige geneesmiddelen omdat ze je lever extra belasten.