Symptomen, besmetting en behandeling van griep

Ziekteverschijnselen

Symptomen van griep zijn

  • droge hoest
  • hoofdpijn
  • keelpijn
  • koorts
  • koude rillingen
  • spierpijn
  • moeheid

Die klachten duren enkele dagen tot een week. Het kan enkele weken duren voordat je je weer helemaal beter voelt.

Besmetting

  • Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn verschillende grieptypes en elk jaar circuleert er meer dan één type. Omdat de circulerende virustypes jaarlijks veranderen, kan je elk jaar opnieuw griep krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt elk jaar hoe de vaccins best samengesteld worden door in te schatten welke types zullen circuleren.
  • Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen kan het virus worden overgedragen.
  • Griep is besmettelijk vanaf 1 dag voor tot 5 of 6 dagen na het begin van de symptomen.

Behandeling

Comforttherapie: koortswering en hoestwering