Rotavirus

Vaccinatie tegen rotavirus

Vaccinatie tegen rotavirus maakt geen deel uit van het vaccinatieprogramma (met gratis vaccins) maar wordt wel aanbevolen voor alle kinderen jonger dan 6 maanden. Het vaccin wordt via de mond (oraal) toegediend. Vanaf de leeftijd van 6 maanden mag deze vaccinatie niet meer toegediend worden.

Volledige vaccinatie bestaat uit 2 dosissen voor Rotarix of 3 dosissen voor RotaTeq. Start je met het ene vaccin, dan vervolledig je best met hetzelfde merk van het vaccin omdat ze wat verschillend zijn, maar toch even goed beschermen. Ze mogen op hetzelfde moment toegediend worden als de andere aanbevolen vaccinaties op die leeftijd.

  Vaccin dat beschermt tegen Merknaam
8 weken rotavirus Rotarix of RotaTeq
12 weken rotavirus Rotarix of RotaTeq
16 weken rotavirus RotaTeq

Deze vaccins zijn niet gratis. Je koopt het vaccin aan in de apotheek op doktersvoorschrift. Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke terugbetaling moet de arts een speciale vermelding op het voorschrift schrijven en mag je baby nog niet te oud zijn. Bewaar het vaccin na aankoop in de koelkast tot de arts het toedient. Vraag in de apotheek ook een speciaal attest om in te dienen bij je mutualiteit. De meeste mutualiteiten voorzien naast het gedeelte dat terugbetaald wordt via de gewone ziekteverzekering ook de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor aankoop van vaccins terug te betalen in het kader van de aanvullende ziekteverzekering.

Rotavirus: symptomen, besmetting en behandeling

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke maag-darminfectie die vooral voorkomt bij baby's en jonge kinderen. Tegen de leeftijd van 5 jaar zijn zo goed als alle kinderen immuun voor het rotavirus.

Symptomen

De ziekteverschijnselen zijn ernstige diarree, braken en koorts. Er is hierbij een grote kans op uitdroging. Soms is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Besmetting

  • Rotavirusinfectie wordt veroorzaakt door het rotavirus dat behoort tot de familie van de Reovirussen.
  • Het rotavirus wordt overgedragen door contact met de stoelgang van een besmette persoon. Aangezien het virus lang kan overleven op handen, kan je hierdoor ook andere oppervlakken en bv. speelgoed besmetten. Was daarom regelmatig de handen, zeker nadat je luiers ververst.

Behandeling

Het grootste probleem bij een rotavirusinfectie is uitdroging. De behandeling bestaat eruit om voldoende te vocht te geven.