Rechtzetting: in 234 woonzorgcentra zijn al minstens 31.500 personen gevaccineerd

  • 13 januari 2021

De Vlaamse Regering communiceerde tijdens zijn persconferentie deze voormiddag een eerste cijfer over het aantal gevaccineerde bewoners en personeelsleden dat tot nu toe gevaccineerd werd. Dit was gebaseerd op een verkeerde berekening en onvolledige registratie in het e-loket. Tot vandaag zijn in 234 woonzorgcentra al vaccins voor 26.503 bewoners geleverd. Met de zesde dosis die uit de Pfizer-flacons gehaald kunnen worden, kunnen meer dan 5.000 personeelsleden gevaccineerd zijn. Zorg en Gezondheid verontschuldigt zich voor deze onvolledigheid bij de Minister-President en de Vlaamse Regering.

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “De cijfers die we aan de Vlaamse Regering bezorgden, waren gebaseerd op een onvolledige registratie in ons e-loket. Niet alle woonzorgcentra vullen dat e-loket even systematisch in en bovendien waren er verschillende dubbeltellingen. We moeten dus opnieuw evalueren of en hoe we deze cijfers kunnen gebruiken om te rapporteren over de vaccinatie in onze woonzorgcentra. We zullen dit zo snel mogelijk doen.”

De meest betrouwbare cijfers zijn momenteel het aantal vaccins dat geleverd wordt om meteen toe te dienen aan bewoners en personeel. Tot en met woensdag 16 januari zijn aan 234 woonzorgcentra vaccins geleverd om 26.503 bewoners te vaccineren. Dit aantal houdt geen rekening met de 6de dosis die uit elke flacon van het Pfizer-vaccin gehaald kan worden en waarvoor de woonzorgcentra de instructies hebben om hun personeel mee te vaccineren. Met die extra dosissen zullen dus al meer dan 5.000 personeelsleden intussen gevaccineerd zijn.

Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft deze week de opdracht gekregen en is gestart om de officiële registraties van vaccinaties te verzamelen uit Vaccinnet. Ook deze cijfers zullen op korte termijn weergegeven worden in de vaccinatieteller.