Pre-allocatie vaccinatiecentra

Bij de verdeling van de vaccins over de vaccinatiecentra gaan we uit van de vastgelegde volgorde van vaccinatie en van een gelijke snelheid van vaccinatie. Daarom wordt rekening gehouden met de bevolkingsgegevens en met de vaccinatiegraad. Een voorbeeld: een vaccinatiecentrum vaccineert de inwoners van een aantal gemeenten. Als in die gemeenten meer 65+’ers wonen, dan krijgt het vaccinatiecentrum in de periode dat die groep gevaccineerd wordt meer vaccins. Hetzelfde geldt voor andere doelgroepen. Een vaccinatiecentrum krijgt ook steeds de vaccins die nodig zijn voor de tweede dosis van een vaccin. 

In dit overzicht vind je de toegewezen vaccins aan de verschillende Vlaamse vaccinatiecentra voor de vermelde periode. De aantallen in de tabel zijn unieke dosissen per vaccintype.

Overzicht toegewezen vaccins aan de Vlaamse vaccinatiecentra