Populatiemanagement: vaccinatiebereidheid bij specifieke groepen verhogen

Vlaanderen mikt op een vaccinatiegraad van meer dan 70% om het coronavirus een halt toe te roepen. En door de bank genomen is de vaccinatiebereidheid in Vlaanderen gelukkig hoog: gemiddeld zo’n 80% van de mensen wil zich laten vaccineren tegen corona. Maar niet iedereen vindt even gemakkelijk de weg naar het vaccinatiecentrum. Daar zijn allerlei redenen voor: bepaalde groepen mensen twijfelen meer dan anderen of ondervinden meer praktische moeilijkheden om tot in het vaccinatiecentrum te geraken. Populatiemanagers spannen zich daarom in om mensen die minder goed bereikt worden met de algemene publiekscampagnes te helpen bij de keuze rondom vaccinatie. Heel belangrijk, want steeds als iemand kiest om zich te laten vaccineren, beschermt hij of zij niet alleen zichzelf, maar ook de mensen om zich heen.

Bijzondere aandacht voor specifieke groepen

Populatiemanagers richten zich tot mensen die niet tot in het vaccinatiecentrum geraken of nog twijfelen over vaccinatie. Dat gebeurt op groepsniveau, niet op individueel niveau. De focus ligt daarbij op groepen die onder de radar blijven of extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat onder andere om groepen van mensen die twijfels hebben bij vaccinatie, minder taalvaardig, gezondheidsvaardig of digitaal vaardig zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen.
  • arbeidsmigranten
  • dak- en thuislozen
  • mensen met bepaalde overtuigingen over vaccinaties vanuit hun culturele achtergrond 

Zij worden eerder bereikt via lokale vertrouwenspersonen, brugfiguren of gekende toeleiders. Voor dergelijke groepen, die zich vaak in precaire omstandigheden bevinden, werkt de populatiemanager een gezamenlijke aanpak uit met alle stakeholders van de zorgraad. 

Taken van de populatiemanager

De opdracht van de populatiemanager bestaat erin om binnen zijn of haar regio een vaccinatiegraad van minstens 70% te bereiken bij alle doelgroepen. Via een gegevensanalyse van de bevolking in de regio deelt  de populatiemanager de bevolking in verschillende doelgroepen in. Vervolgens bepaalt de populatiemanager in nauwe samenwerking met lokale partners de meest geschikte acties per doelgroep om die groepen te bereiken en informeren over coronavaccinatie.

Voorbeelden van taken:

  • Lokale vaccinatiecijfers analyseren en opvolgen van vaccinatiegraad 
  • Thuisvaccinatie/mobiele vaccinatie coördineren 
  • Mobiliteitsoplossingen aanreiken
  • Lokale communicatiecampagnes gericht op specifieke doelgroepen
     

Contacteer de populatiemanager van jouw eerstelijnszone

Iedere eerstelijnszone in Vlaanderen heeft een populatiemanager. 

Download de xlsx bestandcontactgegevens populatiemanagers (29 kB)

Meer info