Planning COVID-19-vaccinatie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen ontvangen zowel Pfizer- als Moderna- en AstraZeneca-vaccins. In deze fase gaat het om de vaccinatie van de beroepsbeoefenaars uit categorie A: dat zijn de beroepsbeoefenaars (contractueel en zelfstandige) in de gezondheidszorg die verzorgende of therapeutische contacten hebben met patiënten. Ook de beroepsbeoefenaars in opleiding (assistenten in opleiding en stagiairs) behoren tot die categorie.

Zorg en Gezondheid bezorgt wekelijks een quotum aan elk ziekenhuis, voor de vaccinatie van het personeel. 

Het meegedeelde quotum voor de week van 22 februari is enkel op voorwaarde dat de vaccins ook daadwerkelijk geleverd worden. Deze quota houden geen engagement in van Zorg en Gezondheid.