Planning COVID-19-vaccinatie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen ontvangen zowel Pfizer- als Moderna- en AstraZeneca-vaccins. De volgende quota werden toegekend aan de ziekenhuizen voor de vaccinatie van beroepsbeoefenaars: 

Vaccinatie van patiënten

De psychiatrische ziekenhuizen en de revalidatieziekenhuizen hebben een quotum ontvangen dat hen werd toegewezen voor de vaccinatie van hun patiënten. Het gaat dan over de residentiële patiënten (inclusief nachthospitalisatie) en de patiënten in dagbehandeling.

De algemene ziekenhuizen met een erkend centrum voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie konden bijkomende vaccins krijgen voor de vaccinatie van de dialysepatiënten. Dit betreft de patiënten die behandeld worden in de dienst voor chronische hemodialyse in het moedercentrum en de patiënten die behandeld worden in de diensten voor collectieve autodialyse, verbonden aan het moedercentrum. Een aantal ziekenhuizen hebben deze vaccins toegediend vanuit de nog beschikbare stock. De ziekenhuizen die onvoldoende stock hadden, kregen een bijkomende levering aan Moderna-vaccins voor de vaccinatie van deze patiënten.  

De volgende quota werden toegekend aan de ziekenhuizen voor de vaccinatie van patiënten:

Extra stock aan Moderna-vaccins

Aan de algemene ziekenhuizen werd – indien gewenst - een bijkomend stock aan Moderna-vaccins geleverd voor vaccinatie van nieuw personeel, stagiairs, vrijwilligers, bepaalde kwetsbare patiënten bv. revalidatie, … 

pdf bestandQuota Moderna-vaccins extra stock (54 kB)

De revalidatieziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen kregen ook de mogelijkheid om een bijkomende stock aan Moderna-vaccins aan te vragen. Dit extra quotum werd toegevoegd aan het quotum voor de vaccinatie van patiënten.