Oproep pilootprojecten COVID-19-vaccinatie in en door de eerste lijn

Door de omvang van de doelgroepen die momenteel hun boostervaccin moeten krijgen, besliste de Vlaamse Regering op 01 oktober 2021 dat de vaccinatiecentra zeker open blijven tot 31 december 2021.

De Vlaamse Regering stelde vorige week vrijdag de vraag voor een derde/extra prik voor de volledige bevolking. Daarbij riep ze de Hoge Gezondheidsraad op om die duidelijkheid snel te geven. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de hieraan gekoppelde IMC-beslissing, is het waarschijnlijk dat de vaccinatiecentra ook in het voorjaar 2022 een grote rol zullen blijven spelen in het bereiken van de hoge vaccinatiegraad voor de derde prikken.

Er komt uiteraard een moment dat de vaccinatie via de reguliere vaccinatoren zal gebeuren. Dit zal voor een groot deel ook in en door de eerste lijn uitgevoerd worden.

Wanneer dat zal zijn, weet niemand maar we weten wel dat veel eerstelijnszones staan te wachten om dit uit te testen.  Om de transitie naar de eerste lijn zo vlot mogelijk te laten verlopen en alle randvoorwaarden zo goed mogelijk te inventariseren zullen er een aantal pilootprojecten worden opgestart om de vaccinatie buiten te vaccinatiecentra te testen.

Aantal en inhoud

Minstens vijf eerstelijnszones zullen worden geselecteerd om volgende scenario’s én de interactie tussen deze scenario’s te testen:

 • Vaccinatie in het vaccinatiecentrum
 • Vaccinatie door de samenwerking van alle actoren in het eerstelijnsnetwerk (zonder vaccinatiecentrum maar met een satellietapotheek)
 • Vaccinatie door de individuele zorgaanbieder (afhaling van het vaccin in de satellietapotheek)

Om dit mogelijk te maken, zal levering van vaccins aan de satellietapotheken gebeuren. De projecten moeten worden georganiseerd binnen de bestaande budgetten en enveloppes van de vaccinatiecentra.

De vaccinatiecentra en de koepelorganisaties hebben uitgebreide informatie ontvangen over de inhoud en doel van de projecten. Deze info vindt u in de powerpoint pptx bestandPilootprojecten voor vaccinatie in/door de eerste lijn - Provinciaal Overleg (26 oktober 2021) (4.23 MB)

Timing

De pilootprojecten lopen van 15 november tot 31 december 2021.
Kort en krachtig dus zodat het agentschap Zorg en Gezondheid tijdig de input van de pilootprojecten kan meenemen om adviezen te formuleren m.b.t.  de uitwerking van de toekomstige vaccinatiestrategie in de eerste lijn.

Selectie

Kandidaat eerstelijnszones kunnen van 26 oktober tot 5 november 2021 hun projectvoorstel indienen via dit digitaal formulier.

De selectie van de pilootprojecten zal gebeuren door het agentschap Zorg en Gezondheid op basis van volgende algemene criteria:

 1. Opmaak van een concreet voorstel
 2. Kan het project operationeel zijn op 15 november?
 3. Hoe breed is het draagvlak binnen de eerstelijnszone?
  • Welke actoren zijn betrokken?
  • Hoeveel actoren zijn betrokken?
  • Wie is coördinator?
 4. Garantie van kwaliteit en veiligheid van de vaccinatie
  • Hoe en door wie wordt er opleiding en ondersteuning voorzien naar bereiding en koude keten. Dit is een must.
 5. Hoe zal de samenwerking verlopen?
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
 6. Wat is het financieel plan?

Bovenstaande elementen worden opgenomen in het projectplan en voldoende gedocumenteerd. De pilootprojecten worden georganiseerd i.s.m. met alle betrokken actoren binnen de zorgraden. De zorgraad geeft dan ook zijn formele goedkeuring voor dit project.

De geselecteerde projecten worden op 12 november op de hoogte gebracht. Vanaf dan zullen ook intervisiesessies worden georganiseerd tussen de projecten, het agentschap Zorg en Gezondheid en de betrokken beroepsgroepen.

Pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken