Ons land zet vaccinatie met AstraZeneca-vaccin verder

  • 16 maart 2021

Ons land heeft besloten om, in het belang van de volksgezondheid, de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin zoals gepland voort te zetten. De Taskforce Vaccinatie volgt dus de beslissing van de IMC Volksgezondheid, die zich baseert op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van afgelopen middag.

Het AZ-vaccin werd wereldwijd al massaal toegediend, en het aantal tromboses bij de gevaccineerden ligt lager dan bij de algemene bevolking. Op basis van de beschikbare gegevens moet men daaruit besluiten dat het AZ-vaccin een goed, veilig en effectief vaccin is. De voordelen van verdere vaccinatie met het AZ -vaccin voor de volksgezondheid zijn aanzienlijk groter dan de nadelen.

Het doel van de Task Force Vaccinatie is om meer dan 70% van de bevolking te vaccineren. Hiervoor is de actieve deelname van zoveel mogelijk mensen aan de vaccinatiecampagne essentieel. Maar nog meer prioritair zijn de veiligheid en de gezondheid van de mensen. Achter elk cijfer staat een mens. Elk geval van trombose na vaccinatie met AstraZeneca wordt dan ook geregistreerd door het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) die deze gegevens, na analyse, bezorgd aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Elk geval wordt ernstig genomen en nauwgezet opgevolgd. Het EMA moet een goed en gedetailleerd overzicht krijgen van alle problemen die zich met elk vaccin, in dit geval AstraZeneca, voordoen.

De experten en beleidsmakers van ons land volgen alle informatie en nieuwe feiten op de voet. Het advies dat donderdag in de schoot van EMA geformuleerd zal worden is erg belangrijk. Vanzelfsprekend zullen wij dat advies volgen. Ondertussen worden de zo belangrijke vaccinaties onverminderd voortgezet, zodat we zo snel mogelijk het normale leven kunnen hervatten, in veilige omstandigheden.

Meer info

De belangrijkste elementen over AstraZeneca (AZ) op een rijtje