Nog 1 miljoen griepvaccins op komst

  • 16 oktober 2020

De oproep om je te laten vaccineren tegen griep wordt dit jaar massaal opgevolgd. Daardoor vliegen de griepvaccins de deur uit en steken signalen over tekorten de kop op. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt gerust: 1 miljoen van de voorziene griepvaccins wordt uiterlijk begin november geleverd. 

10% meer griepvaccins dan vorig jaar

Dit jaar zijn 3 miljoen griepvaccins voorzien. Dat is zo’n 10% meer dan vorig jaar. Zelfs bij een redelijke toename van de vaccinatiegraad bij de risicogroepen zijn er dus op dit moment geen aanwijzingen dat er niet genoeg griepvaccins beschikbaar zouden zijn voor de risicogroepen.

Wel is het zo dat een deel van de vaccins later geleverd wordt in vergelijking met andere jaren. Bijna 2 miljoen griepvaccins zijn al geproduceerd en verdeeld onder apothekers, één derde van de voorziene vaccins moet nog geleverd worden. Tijdelijke onbeschikbaarheden bij de apotheken zijn dus mogelijk maar het FAGG en de vaccinproducenten doen er alles aan om de vaccins zo snel mogelijk bij de risicogroepen te krijgen. Een groot deel van de leveringen naar de apotheken zal eind oktober en begin november gebeuren. Artsen die vaccinatiemomenten hebben gepland, houden daar best rekening mee.

Gefaseerde aanpak voor griepvaccinatie

Ter herinnering, dit jaar is er in België gekozen voor een gefaseerde aanpak voor de griepvaccinatie: door eerst bepaalde doelgroepen te vaccineren kunnen we een overbelasting van de gezondheidszorg in tijden van COVID-19 helpen voorkomen. Dat zijn de risicopersonen zoals 65+’ers, zwangere vrouwen en chronisch zieken, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de 50 jaar. 

De risicogroepen krijgen tot 15 november 2020 voorrang om het vaccin af te halen bij de apotheek. Bovendien hebben personen van 50 jaar of ouder geen medisch voorschrift van een arts nodig om het vaccin af te halen bij de apotheek. Voor die groep kan de apotheker zelf het voorschrift opstellen.

Nauwe opvolging door het FAGG

In België staat het FAGG, het geneesmiddelenagentschap, in voor de aankoop en verdeling van de griepvaccins. Het FAGG blijft de verdeling de situatie dan ook op de voet volgen. Daarbij dringen ze aan dat alle betrokken zich strikt aan de gefaseerde aanpak houden. Groothandelaars-verdelers worden gevraagd te leveren aan alle apotheken die erom vragen voor de aflevering aan personen uit de risicogroepen, los van voorbestellingen. Apotheken bestellen enkel wat nodig is in functie van de risicogroepen. Arbeidsartsen, huisartsen en specialisten volgen de aanbevelingen voor het voorschrijven voor de risicogroepen op. Het FAGG zal blijven toezien op een goede opvolging van de aanbevelingen.

Meer info