Nieuwe systeem voor reservelijsten van vaccinatiecentra: QVAX

  • 3 april 2021

Zowel in Vlaanderen als Wallonië wordt deze en volgende week in 2 vaccinatiecentra een nieuw online systeem uitgetest om reservelijsten aan te leggen. Dat systeem heeft de naam 'QVAX' gekregen. Via QVAX zal de burger zich online kunnen inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt en zelf kunnen aangeven op welke momenten hij beschikbaar is om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVAX automatisch de burgers met hoogste prioriteiten (bijvoorbeeld de oudste) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn. Die burger krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat hij/zij de vrijgekomen plaats inneemt en zich naar het vaccinatiecentrum te begeven.

Eerst in Deinze en Roeselare, andere centra vanaf 12 april

In Vlaanderen zal deze software eerst uitvoerig getest worden met de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare voordat deze ter beschikking wordt gesteld aan de andere vaccinatiecentra. Als de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare van oordeel zijn dat deze nieuwe tool een voldoende positieve gebruikerservaring heeft en een meerwaarde is voor de vaccinatiecentra, dan zullen we de andere vaccinatiecentra voorstellen om er vanaf de tweede week van de paasvakantie (week van 12 april) ook gebruik van te maken.

Aanmelden op de lijst van QVAX kan wel al, maar het vaccinatiecentrum van je regio maakt er dus nog geen gebruik van. De reservelijst die het vaccinatiecentrum zelf aanlegt, blijft voorlopig de enige reservelijst tot het vaccinatiecentrum ervoor kiest om over te stappen naar QVAX.

Meer over QVAX