Minstens 92% van de Vlaamse zorgverleners is gevaccineerd

  • 30 juli 2021

Al sinds de start van de vaccinatiecampagne koos de Vlaamse overheid voor transparantie over de vaccinatiegraad bij de groepen die op dat moment aan bod kwamen in de vaccinatiecampagne. Transparantie zorgt voor een extra motivatie om samen te kiezen voor het vaccin in de strijd tegen het virus. 

Naar aanleiding van de gesprekken over de verplichte vaccinatie bij zorgverleners vroeg minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke om de vaccinatiegraad van de zorgverleners te actualiseren: “Het voeren van een motiverende en sensibiliserende campagne kan enkel als we vertrekken vanuit de juiste cijfers. Uit recente analyse van de cijfers blijkt dat minstens 92% van de Vlaamse zorgverleners zich liet vaccineren. Ik ben tevreden dat zoveel zorgverleners al kozen voor het vaccin. Maar we gaan ook nog de overige mensen proberen te bereiken en hen te overtuigen om zich te laten vaccineren.”

Zorgverleners kiezen voor het vaccin

De zorgverleners die in de eerste lijn werken, werden prioritair gevaccineerd in de vaccinatiecampagne. Deze zorgverleners werden uitgenodigd op basis van de lijsten van de FOD Volksgezondheid, aangevuld door lijsten van gemandateerde werkgevers, beroepsverenigingen en beperkt aangevuld met lijsten van liaisons en populatiemanagers, als een zorgverstrekker zichzelf niet kon terugvinden via de webtool “Sta ik op de lijst”. Er is getracht om de lijst zo zuiver mogelijk te krijgen en de actieve zorgverleners te selecteren. 

Uit het overzicht van de beroepsgroepen blijkt de vaccinatiegraad zeer hoog. De beroepsgroepen zoals artsen (96,2%), apothekers (94,9%), tandartsen (92,7%) en verpleeg- en vroedkundigen (91,6%) kozen duidelijk voor vaccinatie. De cijfers van de vaccinatiegraad bij deze zorgverleners zijn een minimale inschatting en een ondergrens van de reële vaccinatiegraad. Sommige personen werden later gevaccineerd, op basis van leeftijd of nadat er meer gegevens gekend waren rond vaccinatie en zwangerschap. 

Vlaams minister Wouter Beke: “Bij de start van de campagne werd nog volop onderzoek gepleegd naar vaccinatie bij onder meer zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger wilden worden. Om die reden stelden veel vrouwen hun vaccinatie uit. Later hebben we de zwangere vrouwen zelfs opgenomen als prioritaire groep om zich te laten vaccineren. Op die manier zijn waarschijnlijk nog bijkomend mensen gevaccineerd die in de zorgsector werken.”

Bijkomende acties

Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na te streven, werd al een bijkomende mailing verstuurd naar de voorzieningen en sectoren van de Vlaamse welzijns- en zorgsector om de vaccinatie tegen COVID-19 bij het personeel te stimuleren. Mensen die nog niet werden gevaccineerd, kunnen ingaan op de inhaalvaccinatie die momenteel volop loopt. Ook mensen die eerder geweigerd hebben, kunnen hun weigering intrekken en een nieuwe uitnodiging ontvangen. 

Daarnaast zal de lijst van de groepen van zorgverleners aan de populatiemanagers per eerstelijnszones bezorgd worden. Zij zullen dan aan de slag kunnen gaan om per sector bijkomende acties te ondernemen. 

5 miljoen Vlamingen hebben eerste prik gekregen, 4 miljoen Vlamingen intussen volledig gevaccineerd!

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is zeer hoog. Vandaag zijn er al meer dan 5 miljoen mensen deels gevaccineerd en 4 miljoen volledig gevaccineerd.. Volgens de vaccinatieteller heeft bijna 90% van de volwassen Vlamingen minstens één prik gekregen. Het streefdoel van minister Beke komt daarom in zicht. 75% van de volwassen Vlamingen is intussen volledig gevaccineerd, dat gaat om meer dan 60% van de volledige Vlaamse bevolking. De voorbije maand werden dan ook zeer veel tweede prikken geplaatst. 
 
De maand augustus wordt terug de maand van de eerste prikken en de inhaalvaccinaties. Iedereen die door omstandigheden zijn tweede prik niet kon komen halen, zal vanaf midden augustus de mogelijkheid krijgen om zijn gemiste tweede prik opnieuw in te plannen via een annulatie van de gemiste afspraak in de oorspronkelijke bevestigingsmail. De vaccinatiecentra zullen bijkomende tijdssloten voorzien. Mensen die ook nog voor de eerste prik moeten langskomen, blijven de kans krijgen via een inhaalvaccinatie. 
 
Voor alle 12-15-jarigen is de uitnodigingsbrief voor vaccinatie vertrokken en zullen de laatste brieven binnenkort in de bus vallen. Meer dan 87.000 van deze groep liet zich intussen vaccineren. Al 100 000 16-17-jarigen lieten een eerste prik zetten.  Dat is ongeveer 70% van deze doelgroep.

Meer info